2014

21.526 underskrifter til Dan Jørgensen

2014 - Dyrenes Venner afleverer 21.526 underskrifter til Fødevareminister Dan Jørgensen

2011

30.094 underskrifter til Lars Barfoed

2014 - Dyrenes Venner afleverer 30.094 underskrifter til Justitsminister Lars Barfoed

25. sept. 2018

130 dyreværnsorganisationer lancerer kampagne

Dyrenes Venner lancerede idag sammen med 130 andre dyreværnsorganisationer fra hele Europa den nye BEKÆMP BURENE & End the Cage Age kampagne. Det skete i EU parlamentet hvor de også en del medlemmer af parlamentet deltog og udtrykte deres støtte til kampagnen. Heriblandt Jeppe Kofod, der varmt anbefaler EU borgere at underskrive.
 
Hjælp os alle og de europæiske landbrugsdyr: Skriv under her 

4. dec. 2017

DK dyreværns-korps - det første hold!

1. december var en stor dag! Da var det første hold af Danmarks nye dyreværnskorps nemlig færdiguddannede, og - så snart der er de sidste praktiske ting på plads - klar til at rykke ud på vanrøgtssager. Fire af de nyuddannede er fra Dyrenes Venner: Asta Kjærulf, Christel Blomstrøm, Lars Kaae og Anne-Sophie Delbanco. Andre foreninger var Dansk Dyreværns Århus, Hundens Tarv, Inges Kattehjem og Dyreværnet.

15. okt. 2018

Dyrenes Venner er aktive

Glade dyrevenner bemandede foreningens stand på Sund Livsstils messen i Øksnehallen i København. Messen bød på masser af spændende oplevelser fra velvære til veganer mad. Vi fik megen opmærksomhed og mange underskrifter til BEKÆMP BURENE - End the Cage Age-kampagnen. 
 
Tak til de frivillige for al hjælpen. 

Aktiviteter

19. oktober 2022

Så er der lys forude for grise/søerne.

Måske er det slut med soens fængselsophold og de alt for store kuld unger (foto). DOSO og Dyrenes Venner har netop haft møde med landbrugserhvervet på Axelborg. Emnet var dansk svineproduktion - bl.a. fordi erhvervet slet ikke har levet op til de mål, der blev sat i 2014 ifm. daværende fødevareminister Dan Jørgensens handlingsplan.

Landbrug & Fødevarer har været sat under stærkt politisk pres fra Regeringen, og de har nu - sammen med Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier - udarbejdet en vision for fremtiden med en lang række kommende tiltag.

12. oktober 2022

Så galt kan det gå med rewilding.

Filmen handler om, hvad der kan ske ifm. rewilding-projekter, når tilsynet med dyrene svigter, og når mennesker ikke rummer tilstrækkelig ansvarsfølelse og empati over for dyrene.

Det fleste optagelser er fra Mols Laboratoriets projekt. Det er et partsindlæg i debatten, uden at fortalerne for rewilding kommer til orde.

Da det pågældende projekt ikke har noget med de 15 planlagte naturnationalparker at gøre, er Dyrevelfærdsloven fuldt gældende. Dyrenes Venner frygter for, hvad der kan ske med dyrene om vinteren i de 15 parker, hvor der er mulighed for at dispensere for Dyrevelfærdsloven”.

Vi håber at alle giver sig tid til at se filmen, som bestemt er værd at bruge ½ time på.

Se filmen her...

Dyreværnsloven skal overholdes...

Nej til dispensation!

Dyrevelfærdsloven beskriver mindstebetingelserne for, at dyr ikke skal lide. En dispensation må derfor betyde, at man accepterer, at dyr lider.

Loven er kun nogle få år gammel og allerede nu gives der mulighed for dispensation. Det er ikke acceptabelt at man nu kan dispensere fra § 3 hvor ”Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer”, og fra reglen om, at fritgående dyr på græs skal tilses jævnligt (§ 9 stk. 2).

Dyrenes Venner vil gerne have din hjælp til at stoppe muligheden for dispensation.

SKRIV UNDER HER 

(NB... Borgerforslaget er ikke længere aktivt!)

Dyrevelfærdsloven skal overholdes – også i naturnationalparkerne.

2022

 - se afholdte aktiviteter i 2022

Naturmødet 2022 i Hirtshals

De fire debattører: Sebastian Klein, Petermollerup, Jes Aagaard og Bengt Holst

Sebastian Klein og Petermollerup

Der var travlt på Dyrenes Venners stand.

Quiz kassen var ret så fyldt

Skoleklasser bliver undervist i dyrevelfærdsarbejdet.

Mange kom forbi og var interesserede

Den lækre Irmakurv der gik til vinderen af quiz'en

Her er nogle af de heldige vinderne af quiz'en

20. februar 2020

”Så afsluttede Formanden for dyrenes venner første omgang af vores store rundtur på Christiansborg med et møde med Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti.

På billedet ses Mogens Wilbert, Camilla Olesen, Pia Kjærsgaard og Peter Mollerup.

Vi har også besøgt SF, Enhedslisten, De Radikale, Veganerpartiet, Alternativet og ikke mindst fødevareminister Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Besøgene har mest drejet sig om en Kattelov (mærkning og registrering) og dansk svineproduktion (fikserede søer, pattegrisedødelighed, de abnorme kuldstørrelser).

Vi er alle rimelig optimistiske – specielt når det gælder kattene”.

6. december 2019

Bekæmp burene

66.124 danske Bur-bekæmpere har skrevet under på vores Europæiske Borgerinitiativ 'End the Cage  Age '. Alle underskrifter er nu afleveret til godkendelse hos Valgenheden i Social og Indenrigsministeriet.
Det samme sker over hele EU, hvor 160 dyreværnsorganisationer har deltaget i kampagnen. Tilsammen har vi samlet over 1,6 millioner underskrifter med krav om, at få dyrene ud af burene i EU.
Det er et fremragende resultat.
 
Tak til alle Bur-bekæmpere.

8. november 2019

Skibsreder hjælper dyrene

 

Ved et arrangement fredag d.8. November uddelte Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond midler til dyreværnsarbejdet. Formand for Doso og Dyrenes Venner, Peter Mollerup blev takket for at formidle kontakten til bl.a. Nyt Hesteliv, Pindsvinevennerne og Inges Kattehjem, der alle var mødt op på Det Kgl. Vajsenhus for at takke for udlodningen. 
På billedet fra venstre:
Dorthe Leicht (fondsbestyrelsen), Lone (Pindsvinevennerne), Jørgen S. Pedersen (Inges Kattehjem), Peter Mollerup (Dyrenes Venner, Doso), Janne Junker (Nyt Hesteliv), Tove Dahl (fondsbestyrelsen).

1. november 2019

Se og del vores video - Bliv medlem...

Dyrenes Venner arbejder målrettet for at hjælpe dyr både i Danmark og Internationalt...

 

Vi er med ved forhandlingsbordet, når politikere og landbrugsinteresser skal tage beslutninger for dyrene’s vilkår og velfærd i Danmark, og vi arbejder også internationalt, sammen med en lang række dyreværnsforeninger og organisationer.

For os handler det om, kontinuerligt og vedholdende, at løfte dyrevelfærden og forbedre lovgivningen. Og kun det allerbedste er godt nok for os !

Dyrenes Venner er en lille, frivilligt arbejdende dyreværnsforening, som skaber store resultater, ikke mindst takket vores trofaste medlemmer gennem mange års kampe...

 

Tak til jer

Se og del vores video her...

Dyrevelfærdsprisen 2019

9. oktober 2019

I anledning af Dyrenes Internationale Dag var en masse dyreværnsorganisationer samlet i Faaborg til hyggeligt og socialt samvær. Med sådan et samvær styrker vi vores samarbejde, så vi kan opnå flere og bedre resultater for dyrene.
Hvert år uddeler Dyrenes Dags Komité og DOSO en pris - Dyrevelfærdsprisen. I år gik den til dyrlæge Steffen Knold i Årslev. Aldrig svigter har dyrene, men springer øjeblikkeligt til, når der ringes til ham. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de store dyreværnssager, og når internaterne på Fyn har brug for ham.
Han modtog et flot ikon af Den Hellige Frans af Assisi, der er dyrenes skytshelgen. Han døde den 4. oktober 1226 – derfor er netop den 4. oktober blevet dyrevennernes kampdag.

Prismodtageren Steffen Knold (th) sammen med ikon-kunstneren Birgitte Hansen og Dyrenes Venners (DOSO’s) formand Peter Mollerup (tv).

Prismodtageren sammen med formanden for Dyrenes Dags Komité Karin Sørensen.

Afholdte aktiviteter

2019

13.4.2019 kl. 12-14. Æggekampagne-gadeevent, Påskeæg på Gammel Torv

13.4.2019 kl. 15. Ordinær Generalforsamling, Kulturhus Indre By – Charlotte Amundsens Pl. 3 – 1359 Kbh

24.4.2019: Forsøgsdyrenes Dag  - Københavns Universitet

11.5. 2019: Empty the Tanks – Fjord & Bælt Kerteminde

4.5. 2019: Bekæmp Burene – End the Cage Age – Kultorvet København

14.6.2019 Stop Live transport - International awareness Day 

24.8.2019 kl. 11-13. Bekæmp Burene gadeevent

27.-29.9.2019 - Så er vi i Øksnehallen igen

5.10.2019 - Dyrenes Dag

27. sept. 2019

Dyrenes Venner i Øksnehallen

I weekenden 27.-29.9.2019 var Dyrenes Venner igen i år på messe i Øksnehallen. Tak til alle de frivillige, der hjalp med at bemande vores stand. Mange messegæster lagde vejen forbi og fik en snak om dyrevelfærd og foreningens arbejde. 

11. okt. 2018

Bekæmp Burene på kaninfarme

Bekæmp Burene på kaninfarme

Næsten 120 millioner kaniner bliver kommercielt produceret i EU hvert år – og næsten alle af dem sidder  i små bure hele deres liv. De bliver holdt på så lidt plads, at naturlig adfærd ikke kan udføres – at stå, at strække sig, at gemme sig, at hoppe – det er umuligt. Pladsen er mindre end et A4 ark til hver kanin, der er pakket tæt i trådnetsburene. Kaninerne får ofte svage knogler og problemer med poter og ben på grund af forholdene i burene. Ligeledes ses der ofte unormal og stereotyp adfærd grundet forholdene. Det er hjerteskærende.

Dyrenes Venner kræver dyrene ud af burene. Hjælp os – Skriv under :  Bekæmp Burene - End the Cage Age

2018

Mandag d. 26.3.2018 kl. 16. Æggekampagne på Gammel Torv, København

Onsdag d. 28.2.2018 – DOSO-møde Fyn.

Fredag d. 13.4.2018 kl. 17. Ordinær generalforsamling, Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S

D. 24.4.2018 Forsøgsdyrenes Dag på KVL - KU SUND  

Lørdag d. 19.5.2018 kl. 12 – 14.  Cirkuskampagne – Kultorvet København

14. juni, Stop de lange dyretransporter - International Awareness Day

25. september: Lancering af Bekæmp Burene kampagne i Bruxelles

28 – 30. september 2018: Messe i Øksnehallen

6. oktober: Dyrenes Dag i Maribo

Lørdag 3. november kl. 11. - 13. - Kultorvet København: BEKÆMP BURENE  

2017

7. oktober - Dyrenes Dag i Århus

29.9.– 1.10. - Messe i Øksnehallen

16. maj -  DOSO- årsmøde, kl. 12.30

24. april - Forsøgsdyrenes Dag

15. april - Cirkus på Kultorvet er lørdag kl. ca. 11 – 13

8. april - Æggedag  på Gl. Torv ,kl. 11

2. april -  Generalforsamling kl. 16 –Kulturhuset Islands Brygge

8. nov. 2017

Dyrevelfærds-prisen 2017

På Dyrenes Dag den 8. oktober 2017 fik svineavler Hans Henrik Thomsen fra Hallund overrakt ”Årets Dyrevelfærdspris” for hans pionerarbejde omkring den mobile svine-stald.      

Der er mange gode grunde til, at årets pris gik til Hans Henrik Thomsen, men overordnet tæller, at hans projekt både tilgodeser bedre dyrevelfærd og bedre miljø. Ingen steder i landet er slagtesvin ude i det fri på marken.  Slagtesvin, som ikke har ring i næsen – vil på kort tid omdanne en græsmark til et inferno af jord, mudder og ælte. Men dette problem har Hans Henrik løst med sin mobile svine-stald, så hans grise er ægte frilandsgrise, som har mulighed for at udføre den naturlige adfærd, der giver grisen et godt dyreliv. Samtidig bliver problemerne md gyllen løst, fordi den fordeles på marken på optimal vis.

Billedet: I midten Hans Henrik Thomsen flankeret af formanden for Dansk Dyreværn Århus, Kalle Fisker (th) og ikonets skaber, kunstneren Birgitte Hansen (tv)

31. okt. 2017

Giv grisene en gave året rundt!

Den 27. november starter der en stor ny kampagne for det statskontrollerede dyrevelfærdsmærke. Kampagnen varer i 3 uger, og det er vores håb, at rigtig mange forbrugere vil forstå, at de hjælper de danske grise virkelig meget, hvis de køber kød med dyrevelfærdsmærke. Har man råd så køb kød med 3 hjerter – her er der mest dyrevelfærd. Kød med 1 hjerte er en hel del billigere, men alligevel får grisene opfyldt nogle meget vigtige behov: søerne er frie, alle grise har krølle på halen, og de har halm som rodemateriale.

5. okt. 2017

Er du klar til kæledyr?

Alt for mange anskaffer sig kæledyr som de efterfølgende finder ud af at de ikke kan eller vil beholde. Nu lanceres kæledyrtesten!

Ideen er, at hjælpe folk til at overveje, om de overhovedet er klar til et kæledyr, hvilket dyr der i så fald passer til deres liv og familie og sidst, hvordan vi sørger for, at dyrene bliver i familierne og ikke skifter ejer.

På klartilkæledyr.dk kan folk teste, om de og deres familien er klar til kæledyr, så de vælger et kæledyr for livet. De kan også få gode råd om et liv med kæledyr af eksperterne, vi står klar til at svare på spørgsmål om kæledyr. Vi har startet #dyrforlivet, hvor vi opfordrer folk til at dele billeder af deres kæledyr. #dyrforlivet er selvfølgelig med henblik på, at folk vælger fornuftigt, og vælger at beholde dyret i hele dets levetid.

Test jer selv, om I er klar til kæledyr

1. okt. 2017

Årets Sund Livsstilsmesse i Øksnehallen

I år har vi haft fokus på Dyrevelfærdsmærket med oplysning og mange gode dialoger med de besøgende på messen. Vi har også haft underskriftindsamling i forbindelse med Crueltyfree kampagnen i samarbejde med Body Shop, som stod med på standen.

I alt blev der indsamlet 2000 underskrifter til at indføre et forbud på verdensplan mod testning af kosmetik på dyr.

Stor tak til alle frivillige for det gode engagement og stor tak til Body Shop for det gode samarbejde.

Cirkus uden dyr

6. juni. 2017

STOP dyreforsøg i kosmetik-industrien!

I 2013 blev det endelig forbudt i EU at teste kosmetikprodukter på forsøgsdyr. Det er ligeledes forbudt at indføre produkter, der er testet på dyr. Og dette gælder også ingredienserne. Det blev fejret af dyreværnsorganisationer og dyrevenner, der gennem mange år havde kæmpet for netop dette. Men verden stopper ikke ved EU's grænser. Nu skal vi arbejde på at få det samme forbud i hele verden. Dyrenes Venner støtter Crueltyfree Internationals kampagne og du kan gøre det samme! Klik her og skriv under på en opfordring om at få en FN resolution, der forbyder dyreforsøg i kosmetikindustrien på verdensplan. Klik Her og se hvilke mærker, der er helt uden dyreforsøg – også udenfor EU.

16. april 2017

Cirkus uden dyr

Dyrenes Venners årlige cirkusforestilling druknede i regn, men de aktive dyrevenner og klovnerne Charlie & Binalto  var som altid i hopla og lavede løjer for at vise, at cirkus sagtens kan være underholdende uden dyr. Du kan læse mere om, foreningens arbejde for at få dyr ud af cirkus her og bestille gratis brochurer her. Tak til dyrevennerne, der trodsede regn og slud for at deltage i arrangementet.

Cirkus uden dyr

8. april. 2017

Dyrenes Venner på gaden

I anledning af Påsken var Dyrenes Venner på gaden i København med den traditionelle uddeling af lækre påskeæg fra Kolibri Chokolade og forbrugerguide til æg. Stor tak til de aktive dyrevenner, der mødte mange glade mennesker, der roste foreningen for arbejdet for dyrene og for den fine forbrugerservice i form af guiden til æg.

Du kan bestille gratis forbrugerguides her og kontakt os på tlf. 61 37 90 50 hvis du også vil hjælpe ved foreningens aktiviteter.

25. oktober 2016

Præmie på Møn

Vinder af Dyrenes Venners medlemskonkurrence nød sin præmie på den økologiske B&B Tohøjgård på Møn. Familien vandt et gratis ophold på økologisk B&B, da svigermor skaffede nyt medlem til foreningen. Familien har nu indløst præmien og fortæller ’ Vi havde i øvrigt et dejligt ophold på Møn, som vi trods blæst og regn nød til fulde med besøg på bl.a. Geocentret. De bedste hilsner og tak for en god miniferie’

Støt Dyrenes Venner 

22. maj 2016

DYRENES VENNER på gaden

En lørdag i maj: 2 herlige forestillinger hvor Charlie og Binalto klovnede
på Kultorvet for at minde børn og barnlige sjæle om, at cirkus ikke behøver
dyr for at være sjovt. Dyrenes Venner var igen på gaden og mødte glade og
interesserede mennesker, der fik fornøjelse af Cirkus 3, aktive dyrevenner
og foreningens cirkusbrochurer.

Se mere om kampagner her

Støt Dyrenes Venner 

18. maj 2016

Dyrenes Venner støtter op om kampagnen Kødfri Mandag

Kampagnen oplyser forbrugerne om de mange fordele ved at holde en ugentlig feriedag fra kødet. Der er store sundheds- og klimafordelene ved at reducere vores kødforbrug. Og for dyrevenner er det vigtigt at vide, at det også er med til at reducere presset på produktionen af danske landbrugsdyr og dermed et stort skridt på ved vejen mod bedre vilkår for de mange dyr i landbruget

Læs mere om kampagnen på www.kødfrimandag.dk og find dem på facebook ved at søge på “Kødfri Mandag”.

11.maj 2016

Forsøgsdyrenes Dag 2016

Igen I år havde DOSO og Dyrenes Beskyttelse indkaldt til et seminar om forsøgsdyr. Det foregik på Panum Instituttet, og emnet var de to af de tre R'er - nemlig reduction (begrænsning) og replacement (erstatning), hvor det jo gælder om at finde frem til forsøgsmetoder der nedsætter antallet af brugte forsøgsdyr. Det blev en spændende dag for de ca. 150 deltagere med mange gode indlæg. Formanden for DOSO Peter Mollerup bød velkommen, hvorefter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen holdt et indlæg, hvor han roste de to foreninger for deres initiativ med at sætte fokus på forsøgsdyrenes lidelser og samtidig skabe mulighed for kommunikation mellem forskningen og dyrevennerne. Herefter fulgte nogle interessante indlæg - bl.a. havde man for første gang sat fokus på anvendelse af dyr til testning af kemikalier.

Kirsten Rosenmaj Jacobsen fra Dyrenes Beskyttelse var under hele forløbet en glimrende ordstyrer, og hun afsluttede en vellykkede dag med at udtrykke håb om, at vi alle igen kan mødes om et år.

Få vores e-nyheder

Tilmeld dig her

31. okt. 2017

Hjælp os med Påskeæg

Dyrenes Venner vil igen i år gå på gaden for at bede forbrugerne være med til at forhøje dyrevelfærden for de æglæggende høner. Dette sker, når vi uddeler lækre håndlavede chokolade påskeæg fra Kolibri Chokolade og samtidig gør opmærksom på de æglæggende høners levevilkår, som kan ses i foreningens æggeguide. Guiden kan let sætte på køleskabsdøren, så man husker at købe de æg, der har den højeste dyrevelfærd. Det er stadig bur-æg, der sælger mest i Danmark, og derfor har hønerne fortsat brug for at vi oplyser om forholdene og anbefaler æg fra  produktioner, hvor dyrevelfærden er bedst (fritgående og øko).

Du kan hjælpe os – vi deler påskeæg og æggeguide ud på Gammel Torv i København mandag d. 26.3.2018 kl. 16. Det tager en lille times tid og vores erfaring er, at vi bliver modtaget overordentlig pænt af de forbipasserende. Giv besked på tlf. 61 37 90 50 eller nyhedsbrev@dyrenes-venner.dk, så vi kan have nok t-shirts og kasketter med.

13. okt. 2018

Dyrevelfærds prisen 2018

Dyrevelfærdsprisen 2018 gik til Micala Klein og Michael Bjørn, fordi de udviste stor omsorg og empati, da de valgte at adoptere katten Monty på trods af dens handicap. De fleste nye katteejere vælger en sund og rask killing, når de besøger katte-internatet, men Micala og Michael foretrak, at give Monty mulighed for et virkelig godt liv, selv om den var voksen og ”skæv”, og ikke lignede andre katte. Denne lille historie samt foto af Monty gik ud i cyper space gennem Facebook og Youtube, og her gik sagen viralt og fik over 1 million følgere.

Dyrenes Dags Komites næstformand Mogens Wilbert sagde i sin tale, at prismodtagernes gerning er dobbelt prisværdig, fordi den er et meget tydeligt signal om dyrevelfærd, som udsendes til hele Verden, og som forhåbentlig mange mennesker kan blive påvirket af.