19. oktober 2022

Så galt kan det gå med rewilding

Filmen handler om, hvad der kan ske ifm. rewilding-projekter, når tilsynet med dyrene svigter, og når mennesker ikke rummer tilstrækkelig ansvarsfølelse og empati over for dyrene.

Det fleste optagelser er fra Mols Laboratoriets projekt. Det er et partsindlæg i debatten, uden at fortalerne for rewilding kommer til orde.

Da det pågældende projekt ikke har noget med de 15 planlagte naturnationalparker at gøre, er Dyrevelfærdsloven fuldt gældende. Dyrenes Venner frygter for, hvad der kan ske med dyrene om vinteren i de 15 parker, hvor der er mulighed for at dispensere for Dyrevelfærdsloven”.

Vi håber at alle giver sig tid til at se filmen, som bestemt er værd at bruge ½ time på.

Se filmen her

31. august 2021

Dyrenes Venner går ind i kampagne mod kosmetikforsøg

Vi troede, at det nu var slut i EU med at dyr skal lide under forsøg for kosmetik. Vi fejrede det som en kæmpe sejr for dyrene, da EU i 2013 forbød al handel med kosmetik inkl. ingredienser, der var testet på dyr. Nu undergraver European Chemicals Agency (ECHA) det banebrydende forbud ved at kræve, at flere dyr skal udsættes for forsøg.  

Dyrenes Venner kræver derfor sammen med  Body Shop, Humane Society International, Peta, Dove, Eurogroup for Animals m.fl, at EU står fast på sit forbud mod kosmetik forsøg.

Og du kan hjælpe. Skriv under på det Europæiske Borger Initiativ her

Forsøgdyrenes dag 2020

2. marts 2020

Forsøgsdyrenes Dag

Forsøgsdyrenes Dag er desværre aflyst pga. Corona Virus situationen!

Præsenteret i et samarbejde mellem DOSO og Sektion for Eksperimentelle

Dyremodeller (KU). 21. april 2020 kl. 9.00 – 12.00

Festauditoriet på KU, Frederiksberg Campus, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

Temaet for Forsøgsdyrenes Dag 2020 er ”Bliver det nye årti et årti, hvor anvendelse af forsøgsdyr for alvor reduceres, og hvilke andre forandringer og forbedringer for forsøgsdyrene vil vi mon se de kommende ti år?”
Vi har inviteret interessante foredragsholdere fra forskningens og lægemiddelindustriens verden til at komme med deres bud.
DOSO arbejder for at reducere brugen af levende dyr i forsøg, med dagens arrangement, ønsker vi at sætte fokus på implementering af 3R og ikke mindst at forbedre forholdene for de dyr, som endnu bruges.

Formiddagens program
9.00 – 9.10 Velkommen v/ Peter Mollerup (DOSO) og Dorte Bratbo (KU)

9.10 – 9.30 Brugen og udviklingen af alternative metoder i et juridisk perspektiv - hvilke krav stiller lovgivningen? v/Jurist Nina Mojaza Mirza

9.30-10.10 3R – på flere niveauer. Kan vi stole på forskningsresultaterne, hvordan optimerer vi dem og forholdene for forsøgsdyrene. v/ Birgitte Kousholt, Chefdyrlæge, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet

10:10 – 10: 35 Vil anvendelsen af forsøgsdyr reduceres? Et kig i krystalkuglen
v/ Jan Lund Ottesen, Vice President, Laboratory Animal Science, Novo Nordisk

10:35 – 10:55 Kaffepause

10:55-11.30 Zebrafisk som dyremodel?
v/ Molekylærbiolog og Zebrafisk Manager, Ph.d. Kasper Kjær
Sørensen, Molecular Biology and Genetics, Aarhus University

11.30-11.55 Tanker om 3R og anvendelse af forsøgsdyr på universiteterne det kommende årtiv/ Axel Kornerup Hansen, Professor, Sektion for eksperimentelle dyremodeller, Københavns Universitet, Bestyrelsesmedlem i 3R-centeret

11:55 – 12:00 Afslutning

Deltagelse er gratis, men du bedes tilmelde dig arrangementet med fulde navn samt organisation, arbejds- eller studiested. Tilmeldingen skal sendes på en mail til Birgith Sloth, Slothbirgith@gmail.com senest d. 15. april 2020.
Vi har et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.
Om eftermiddagen kl. 13:00 – 16:30 afholder Dyreforsøgstilsynet åbent miniseminar ”Are there alternatives to antibodies? ”.
Eftermiddagsarrangementet, som foregår samme sted, foregår på engelsk.

Tilmelding og yderligere oplysninger findes på her: Fødevarestyrelsens hjemmeside gratis, men deltagelse i begge dele kræver separat tilmelding til hver del!

Mange hilsener og på gensyn
Birgith Sloth, Peter Mollerup og Dorte Bratbo Sørensen

TV2 Interview om forsøgsdyr

21. januar 2020

TV2 Interviewer om forsøgsdyr

Formand Peter Mollerup interviewes til TV2, der planlægger program om forsøgsdyr. Nærmere information når udsendelsestidspunkt er fastlagt.

Forsøgdyrenes dag 2018

30. april 2019

Forsøgsdyrenes Dag

Deltag i seminar d. 24. april på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus, Marmorhallen, Lokale A2-70.04, Thorvaldsensvej 40, 1870 Frederiksberg C.

Årets tema er ’væsentlig gavn’ som er et kriterie, der skal være opfyldt for at få tilladelse til at udføre dyreforsøg. Se program herunder og tilmeld dig her

Forsøgdyrenes dag 2018

6. maj 2018

Petathon i København

En flok dedikerede mennesker tog deres firbenede venner med til Petathon i København. Dermed viste de deres modstand mod dyreforsøg i kosmetikindustrien, og støttede Dyrenes Venners og Crueltyfree Internationals ønske om at få et internationalt forbud. Body Shop arrangerede eventet og delte dejlige Goodie-bags ud.
Du kan hjælpe ved at skrive under Her - link til  https://www.e-activist.com/page/9124/petition/1 

Forsøgdyrenes dag 2018

24. april 2018

Forsøgsdyrenes dag 2018 (afholdt)

Forsøgsdyrenes dag 2018 blev afholdt i det smukke festauditorie på Landbohøjskolen, hvor 100+ interesserede var mødt op. Dagen bød på interessante oplæg, der bl.a. belyste Dyreforsøgstilsynets arbejde. Peter Mollerup fortalte om dyreværnsorganisationernes arbejde gennem de seneste 30 år. Og Marianne Gulløv fra Bodyshop fortalte om den fortsatte kamp for at få forbudt dyreforsøg i kosmetikindustrien.

Body Shop mod dyreforsøg
Forsøgdyrenes dag 2018

22. marts 2018

Forsøgsdyrenes dag 2018

Præsenteret i et samarbejde mellem DOSO og Sektion for Eksperimentelle

Dyremodeller (KU).
Tid: 24. april 2018 kl. 9.00 – 12.00

Sted: Festauditoriet (A1-01.01) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

Vi har inviteret en række interessante foredragsholdere fra både forsøgsdyrenes
verden og fra dyreværnsforeningerne. Med dagens arrangement håber vi endnu
engang at sætte fokus på forsøgsdyrene og arbejdet for dels at reducere brugen af
de levende dyr og dels forbedre forholdene for de dyr, som endnu bruges.

Program og tilmelding

Tilmeldingsfrist: 21. april 2018

9.00-9.10

 

Velkommen v/ Peter Mollerup (DOSO) og Dorte Bratbo (KU)

     

9.10-9.30

 

Dyreværnsforeningerne/DOSOs arbejde med forsøgsdyrvelfærd v/Peter Mollerup (Formand for DOSO)

     

9.30-9.50

 

Rådet for Dyreforsøg og udviklingen i rådets fokus på dyrevelfærd v/Kirsten Bayer Andersen (Dyreforsøgstilsynet)

     

9.50-10.10

 

Dyrevelfærdsorganerene og arbejdet for at fremme ”A culture of Care” v/ Christine Nellemann (Formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer)

     

10.10-10.50

 

Kosmetik-forbud på verdensplan v/Marianne Gulløv (Body Shop)

     

10.30-11.10

 

Kaffepause 

     

11.10-11.30

 

Holdninger til dyreforsøg i den danske befolkning og blandt dyreforsøgsforskere i Danmark v/Thomas Bøker Lund (Lektor i sociologi, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering (KU))

     

11.30-11.50

 

Bedre velfærd hos grise og gnavere – Effekt af håndteringsmetode og træning v/ Dorte Bratbo Sørensen (Lektor i forsøgsdyrvidenskab, Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller (KU))

     

11.50-12.00

 

Afslutning og diskussion v/ Peter Mollerup

     
     

Deltagelse er gratis, men du bedes tilmelde dig arrangementet ved at sende en mail til Dorte Bratbo brat@sund.ku.dk senest d. 17. april. Vi har et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.

STOP dyreforsøg i kosmetikindustrien

6. marts 2018

Stop brug af levende dyr til testning af kosmetik

500.000 dyr lider hvert år pga. dyreforsøg inden for skønhedsindustrien. Du kan hjælpe mig med at stoppe det!

STOP dyreforsøg i kosmetikindustrien

6. juni 2017

STOP dyreforsøg i kosmetikindustrien

I 2013 blev det endelig forbudt i EU at teste kosmetikprodukter på forsøgsdyr. Det er ligeledes forbudt at indføre produkter, der er testet på dyr. Og dette gælder også ingredienserne. Det blev fejret af dyreværnsorganisationer og dyrevenner, der gennem mange år havde kæmpet for netop dette. Men verden stopper ikke ved EU's grænser. Nu skal vi arbejde på at få det samme forbud i hele verden. Dyrenes Venner støtter Crueltyfree Internationals kampagne og du kan gøre det samme! 

Forsøgsdyrenes Dag 2017

9. april 2017

Forsøgsdyrenes Dag 2017

I anledning af Forsøgsdyrenes Dag 2017 afholder DOSO og Dyrenes Beskyttelse, for sjette år i træk, et fagligt seminar - som sætter fokus på aktuelle emner og problematikker indenfor brugen af forsøgsdyr - med repræsentanter fra bl.a. myndighederne, industrien og uddannelsesinstitutionerne samt den danske forskningsverden.

Temaet for seminaret d. 24. april 2017 er:

’Forsøg med landbrugsdyr – anvendelsen af 3R i relation hertil’

Årets tema bliver landbrugsdyr som forsøgsdyr, da de udgør en voksende andel i stati-stikken (i alt 14.287 i 2015, heraf 10.402 grise, 2.335 høns, 872 mink, 514 kreaturer og 109 heste). Vi håber på denne måde at kunne forene forskellige miljøer af forsøgs-dyrsbrugere og derved fremme videns- og erfaringsudveksling samt ’best practice’.

Dette års seminar vil byde på en række spændende oplæg på højt fagligt niveau, der bl.a. giver et indblik i, hvordan og til hvilke formål landbrugsdyr anvendes som forsøgsdyr i Danmark og hvilke tiltag, der bliver taget for at sikre en bedre dyrevelfærd i forskning, uddannelse og industri.

Seminaret vil have fokus på aktuelle danske initiativer, men fornyet inspiration udefra og et internationalt perspektiv på området vil også blive tilstræbt.

Selvom oplæggene primært retter sig mod fagpersoner, der beskæftiger sig med området, opfordrer vi alle interesserede til at deltage. Seminaret afholdes på dansk.

Seminaret indgår som en obligatorisk del af undervisningen for de veterinær-studerende, der på sidste år af uddannelsen vælger at specialisere sig i Forsøgsdyr og Dyreforsøg. Disse studerende på Veterinære Biomedicin-differentiering på Københavns Universitet (KU SUND) er fremtidens forsøgsdyrdyrlæger og in vivo forskere.

Som noget nyt i år uddeler DOSO og Dyrenes Beskyttelse, i samarbejde med Lægemiddelindustriforeningen (Lif), en pris til en særlig dedikeret dyrepasser, laborant eller dyretekniker, der har bidraget til at forbedre dyrevelfærden eller udbrede 3R vedr. for-søgsdyr.

Studerende har mulighed for at få refunderet evt. transportudgifter.

Seminaret er et gratis dagsarrangement med forplejning.

Forsøgsdyrenes Dag 2016

11. maj 2016

Forsøgsdyrenes Dag 2016

Igen I år havde DOSO og Dyrenes Beskyttelse indkaldt til et seminar om forsøgsdyr. Det foregik på Panum Instituttet, og emnet var de to af de tre R'er - nemlig reduction (begrænsning) og replacement (erstatning), hvor det jo gælder om at finde frem til forsøgsmetoder der nedsætter antallet af brugte forsøgsdyr. Det blev en spændende dag for de ca. 150 deltagere med mange gode indlæg. Formanden for DOSO Peter Mollerup bød velkommen, hvorefter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen holdt et indlæg, hvor han roste de to foreninger for deres initiativ med at sætte fokus på forsøgsdyrenes lidelser og samtidig skabe mulighed for kommunikation mellem forskningen og dyrevennerne. Herefter fulgte nogle interessante indlæg - bl.a. havde man for første gang sat fokus på anvendelse af dyr til testning af kemikalier.

Novo Nordisk har uddelt 3R-prisen 2015

24. november 2015

Novo Nordisk har uddelt 3R-prisen 2015

Seminar om alternativer til dyreforsøg

Gratis seminar igen i 2015

Kom til seminar på Forsøgsdyrenes Dag fredag d. 24. april 2015:

“Refinement – den danske indsats for forfinelse af dyreforsøg”

Seminaret er fagligt orienteret og sproget vil være engelsk, men vi opfordrer alle interesserede til at melde sig på nedenstående link. Det er gratis at deltage, og der vil blive serveret vegansk/vegetarisk morgenmad og frokost. Seminaret arrangeres af DOSO og Dyrenes Beskyttelse i fællesskab.

Læs mere om Forsøgsdyrenes Dag her

Gratis seminar

Gratis seminar på Forsøgsdyrenes Dag d.
24. april 2014. Årets tema er: "Det skjulte forbrug af laboratoriedyr - med
workshops om alternativer til dyreforsøg"

Sted: Panum Instituttet
Tid: 24. april, kl.: 10-16.

Stop dyreforsøg_Mette_Gjerskov_Peter_Mollerup_Dyrenes Venner

Et vellykket seminar på Forsøgsdyrenes Dag 2013. Formand for Dyrenes Venner, Peter Mollerup styrede de mange deltagere og oplægsholderne igennem dagen. Oplæg om alternative metoder til dyreforsøg i medicinal industrien og i undervisning samt spændende workshops bl.a. om bioetik. Fødevareminister Mette Gjerskovs oplæg omhandlede bl.a. det kommende 3R center.

Se mere om Forsøgsdyrenes Dag 2013 her 

Stop dyreforsøg i kosmetikindustrien

EU har vedtaget, at det fra 2013 skal være slut med kosmetik-produkter, der er testet på levende dyr. Dyreforsøgene er allerede nu forbudt indenfor EU's grænser, men andre steder i verden lider kaniner, marsvin og andre dyr i laboratorier for kosmetikindustrien og produkterne kan frit indføres i EU. Dette skulle være slut i 2013, men nu ser det ud til, at beslutningstagere i EU vil udskyde forbuddet i op til 10 år.

Det må ikke ske!

Nej til dyreforsøg for kandidatgrad

Dyrenes Venner kræver, at studerende ved landets universiteter skal have lov til at sige nej til at lave forsøg med levende dyr for at opnå en kandidatgrad.

I den forbindelse havde vi den 12. juni foretræde for Folketingets udvalg for forskning, innovation og videregående uddannelser.

På billedet ses fra højre formanden Peter Mollerup sammen med Morten A. Larsen fra DOSO og Søren Kent Petersen fra Dyrenes Beskyttelse.

Maleriet i baggrunden inspirerede bestemt ikke dyrevennerne.

Stop Dyreforsøg med Dyrenes Venner

STOP Dyreforsøg i Undervisningen

Forsøgsdyrene i fokus
Forsøgsdyrenes Dag blev afholdt på Syddansk Universitet med et seminar om alternativer til dyreforsøg i undervisningen. Formand for Dyrenes Venner Peter Mollerup åbnede seminaret, som var arrangeret af 
DOSO og Dyrenes Beskyttelse i fællesskab. Oplæg og workshops fra bl.a. professor Hans Braun fra Marburg Universitet og professor Lisbeth Knudsen KU, formand for Euroniche.

5080 underskrifter mod dyreforsøg i undervisningen, blev afleveret til Uddannelsesminister Morten Østergaard i juni 2012.