DOSO – et samarbejde for aktivt dyreværn

gixmo.dk
Dyrenes Venner er i DOSO, dyrenes venner, dyreværn, dyrebeskyttelse, Peter Mollerup, Dyrenes Venner, dyreværnsorganisation, dyrevennen, dyrenes beskyttelse, dyrebeskyttelse

I Danmark er interessen for dyreværn stor, og der findes mange forskellige dyreværnsforeninger. For at styrke den samlede indsats for dyrene startede 8 dyreværnsorganisationer i 2001 et samarbejde, som i 2008 blev formaliseret i én forening:
DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrgnisation (DOSO).
Samarbejdet omfatter i dag 20 organisationer med tilsammen mere end 125.000 medlemmer:

Følgende foreninger er A-medlemmer af DOSO:

Følgende foreninger er B-medlemmer af DOSO:

DOSO’s formandskab
Formand: Peter Mollerup, Dyrenes Venner.
Næstformand: Mogens Wilbert, Kattens Værn.
Kasserer: Hanne Stajner, Dyreværnet.

Formål
DOSO’s formål er at styrke de enkelte foreningers arbejde, og at skabe et samarbejde om at fremme og forbedre dyrevelfærden i Danmark og den øvrige verden.

DOSO’s dyrevelfærdpolitik
DOSO arbejder for bedre dyrevelfærd for alle dyr, herunder: Forsøgsdyr, landbrugsdyr, familiedyr og vilde dyr. DOSO er imod unødvendig aflivning af dyr.
DOSO arbejder for afskaffelse af dyreforsøg inden for de næste 50 år, og frem til en aktiv implementering af de 3R’er (Reduce, Refine and Replace).

DOSO ønsker bedre lovgivning for familiedyr, og at der skabes respekt og ansvarsfølelse over for familiedyr i private hold.

DOSO arbejder for at udviklingen vendes, så der for landbrugsdyr tages udgangspunkt i dyrenes velfærd, miljøet, og kvaliteten af landbrugsprodukterne.

DOSO er imod at dyr udnyttes kommercielt for deres pels. Vilde dyr hører hjemme i naturen og bør ikke indfanges til forsøg, zoologiske haver og lignende. Søløver og elefanter hører ikke hjemme i cirkus.