Dyrenes Venners Persondata Håndtering

23. maj 2018

 

1. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Dyrenes Venner

Rørholmsvej 5,
2990 Høsterkøb
CVR.nr. 21206296.
dv@dyrenesvenner.dk

 

2. HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kommunikation med dig i forbindelse med foreningens arbejde.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med økonomiske forhold (betaling af kontingent og gaver, indberetning af gavebeløb, arv mv.)

 

3. PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Dit udtrykkelige samtykke som medlem eller abonnent af vores nyhedsbreve.
 2. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du bestiller materialer på vores hjemmeside eller støtter foreningen via én af vores betalingstjenester.
 3. Behandlingen er nødvendig for at opfylde dit ønske om at fratrække gavebeløb på selvangivelsen til Skat.
 4. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Dyrenes Venner, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 5. Behandlingen er nødvendige for, at Dyrenes Venner eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør:
  • Løbende forbedring af produkter, services og medlemsoplevelser.
  • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på dyrenesvenner.dk såsom e-mail-adresse.

 

4. HVORDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER INTERNT

 1. Kun foreningens kasserer og formand har adgang til medlemsregisteret, som liggere digitalt beskyttet af kodeord.
 2. Kun foreningens kasserer og formand har adgang til netbank (pt. Merkur bank), hvor oplysning om indbetaling af kontingent og gaver registreres – herunder personnumre til Skat.
 3. Ansøgninger og andre personlige henvendelser (fx i forbindelse med arvesager og løfte om større gavebeløb) kommer kun til bestyrelsens kendskab og makuleres efter behandling eller opbevares hos formanden under lås og slå.
 4. Underskriftlister, protestpostkort mv. opbevares hos formanden under lås og slå inden de videregives til de relevante myndigheder (fx Miljø- og Fødevareministeren).
 5. Gavebeløb indsendt via MobilePay registreres af det bestyrelsesmedlem, som pt administrerer foreningens mobiltelefon. Oplysninger om personnumre til Skat videresendes til kassereren via e-mail i to omgange: 1. personnummer og 2. navn og medlemsnummer.
 6. Oplysninger sendt til foreningens adresse med posten åbnes af formanden. Person oplysninger ifm. automatisk indbetaling af kontingent og faste månedlige gavebeløb (Nets) videresendes med post til kassereren.
 7. Oplysninger ifm. e-nyt:

Tilmeldingen (e-mail adresse) foregår via foreningens hjemmeside, hvor den tilmeldte samtidig afkrydser med flueben, at man er bekendt med foreningens persondata-politik, som der henvises til på foreningens hjemmeside.Oplysningerne sendes derefter til foreningen via nyhedsbrev@dyrenes-venner.dk  eller nyhedsbrev@dyrenes-venner.dk. Herfra videresendes de til mono.nets system. Hver gang man som tilmeldt modtager e-nyt, er der et link, hvor man kan afmelde sig denne service.

 

5. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Vi deler oplysninger om dig med:

 1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 2. Internt i Dyrenes Venner.
 3. Eksterne revisorer.
 4. Hvis vi i fremtiden benytter annoncering via ex. Facebook og Google da vil vi med henblik på online annoncering dele relevante oplysninger.
 5. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 6. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på dyrenesvenner.dk

 

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Som medlem af Dyrenes Venner opbevarer vi de oplysninger, du selv har indtastet hos Dyrenes Venner, og de gemmes, så længe du opretholder medlemskabet. Ligeledes opbevarer vi kun dine oplysninger som e-nyt-abonnent, indtil du ikke ønsker at modtage e-nyt længere. Hvis du framelder dig medlemsskabet vil oplysningerne herefter blive slettet. Transaktionsoplysninger gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven

 

7. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

Som medlem/nyhedsbrevmodtager i Dyrenes Venner har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger hos Dyrenes Venner.
 • Sletning efter anmodning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som medlem i Dyrenes Venner har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Dyrenes Venner slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning.

 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Dyrenes Venner behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed,

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 
Dyrenes Venner