Minkpels_dyrenes Venner

Skal vi fortsat have minkproduktion i Danmark?

Så kom den længe ventede udtalelse fra Det Dyreetiske Råd om fremtidens minkproduktion i Danmark. Den vil med stor sikkerhed blive gransket grundigt af landets politikere, for udover de sundhedsmæssige aspekter ifm. Corona er der betydeligt fokus på minkenes velfærd i de små bure.

Dyrenes Venners/DOSO’s formand Peter Mollerup har som medlem af Det Dyreetiske Råd været med til at formulere udtalelsen, og han udtaler stor tilfredshed med resultatet: ” Det er et enigt Råd, som også rummer landbrugserhvervets repræsentanter, der udtaler sig, og essensen er, at en acceptabel produktion i de nuværende bursystemer er umulig, hvis man vil tilgodese minkenes velfærd. De mange krav til forbedringer, som Rådet påpeger, vil føre til, at en rentabel produktion bliver umulig. Derfor er det nu – hvor erhvervet er lukket ned, og hvor de store erstatninger er vedtaget - at Regeringen skal beslutte en permanent nedlukning”, udtaler Peter Mollerup.

Forbyd minkavl for dyrenes skyld

10. november 2020

Her er 10 gode grunde til at forbyde den danske produktion af minkskind

Regeringen har besluttet at aflive alle danske mink, da mink er særligt modtagelige for coronavirus og er årsag til, at der er sket flere mutationer af denne alvorlige virus, som i skrivende stund har kostet cirka 1, 2 millioner menneskeliv.

Det er selvfølgelig meget trist at aflive cirka 15 millioner mink, og at en række mennesker mister deres arbejde og livsværk. Men regeringen har også gjort det klart, at de ikke ønsker at forbyde minkproduktionen på den lange bane. Her er vi dog uenige. På cirka tre uger har over 7.000 danskere skrevet under på et borgerforslag om at forbyde danske minkfarme. I det følgende vil vi komme med 10 begrundelser for, hvorfor vi bør få vedtaget en lov, som forbyder minkfarme i Danmark.

Forbyd minkavl

10. oktober 2020

Forbyd de danske minkfarme!

Coronavirussen breder sig blandt minkfarmene til stor fare for os alle.

Frankrig, Holland og Polen har nu forbudt produktion af minkskind.

12 millioner mink har det elendigt i de små trådbure, indtil de aflives, for at vi mennesker kan smykke os med luksus.

Vi kræver, at den danske Regering indfører et forbud mod minkfarme.

Skriv under og del linket

Rævepels_dyrenes venner

2. juli 2016

Nu er det forbudt at træne gravhunde med levende ræve

STOR SEJR!

Den 1. juli 2014 gik et stort ønske fra Dyrenes Venner i opfyldelse.

Folketinget vedtog for nogle år siden et forbud mod at have ræve i bure, men der var en mulighed for dispensasion for jægere, som ønskede at optræne deres gravhunde ved brug af levende ræve. Den 10. april 2014 blev Fødevareminister Dan Jørgensens forslag om at sløjfe dispensationen vedtaget.

Stor sejr for rævede og Dyrenes Venner som i årevis har kæmpet for dette forbud.

Rævepels_dyrenes venner

4. obtober 2014

Stor særudstilling om "Pels - liv og død" på Nationalmuseet

Nationalmuseets særudstilling ”Pels – liv og død” åbnede den 4. oktober. Det er også historien om, hvordan pelsindustrien herhjemme tjener store penge på dyrenes smerter og lidelser.

Dyrenes Venners formand er udstillet med følgende citat:

”Dyrenes Venner mener ikke, at 14 millioner danske mink hvert år skal udsættes for store lidelser og stress i små bure med trådnet, blot fordi mennesker ønsker at gå klædt i luksus”. 

Læs mere om "Pels - liv og død" her

Rævepels_dyrenes venner

Optræning af gravhunde med levende ræve

Efter mange års pres med Dyrenes Venners kampagne ’Forbyd Rævefarme’,  lykkedes det i 2008 at få indført et forbud mod hold af ræve i Danmark. Men nu ønsker jægerne dispensation til træning af hunde, der bruges i gravjagt. En ræv skal altså holdes i fangenskab, så den kan bruges som træningsobjekt for jagthundene! De samlede dyreværnsorganisationer er rystede over, at Ministeren overvejer at give denne dispensation. 

Frie Svin

Et spørgsmål om DYREMISHANDLING?

Dyrenes Venner støtter foreningen Anima, der gennem en årrække har kæmpet for pelsdyrene på de danske minkfarme. Efter frifindelsen i byretten har Landsretten nu dømt foreningen for at kalde bidsår og andre skader for dyremishandling.

Formanden for Dyrenes Venner, Peter Mollerup: "Dommen er en skandale. Dyrenes Venner oplever dette, som at pelsbranchen forsøger at knægte dyreværnsorganisationernes ret og pligt til at gøre opmærksom på kritisable forhold for danske dyr."

Se bl.a. TV-Avisens indslag, hvor behandlingen af mink også omtales som dyremishandling her