Dyrenes Venner kæmper for hvalerne

Stop forsøg med Marsvin i Fjord og Bælt Centret

7.dec. 2020

Fjord og Bælt Centret indsamler nye marsvin til et liv i fangenskab

I henhold til National Geographic bliver marsvin i naturen i gennemsnit 20 år gamle.

Gennem de seneste 23 år har F&B hjemtaget 9 marsvin fra naturen. Et af disse døde efter knapt et år i fangenskab, to døde efter under 3 måneder i fangenskab og et døde under transporten dertil. Senest har F&B her i efteråret indsamlet fire marsvin, hvoraf to er døde i F&B’s varetægt.

I samme tidsrum er der født fire marsvin i F&B. Et marsvin var dødfødt, to blev kun få dage gamle, mens et døde pga. en infektion kun syv år gammelt. Denne infektion førte til en meningitis lignende tilstand, hvor det før det døde over en tre uger lang periode mistede bevidsthed, svømmede i cirkler og havde lange perioder, hvor det ikke bevægede sig. En for os helt uacceptabel behandling af et dyr, der burde være aflivet med det samme.

Da DOSO og De Vilde Delfiner blev bekendt med en videnskabelig artikel, hvor det fremgår, at F&B i 2013 og 2014 havde anvendt de nyfødte unger af marsvin til forsøg, bad vi Fødevarestyrelsen om aktindsigt og om at få oplyst, om Rådet for Dyreforsøg havde meddelt tilladelse til de omhandlede forsøg. Af det svar vi fik fremgik, at der kun var givet tilladelse til forsøg med stedets voksne marsvin. Det var en forudsætning at de svømmede frit, så de selv kunne afbryde forsøget, hvis de ønskede dette. Ved de omhandlede forsøg med de to unger blev to sugekopper med elektroder sat på marsvineungens ryg og ungen blev holdt af en person på en afstand af 1 meter fra en lydkilde. På den måde registreredes, om ungen kunne høre lyden. Fem forsøg blev foretaget med den ene unge, da den var 2-4 dage gammel, mens et forsøg blev udført med den anden unge, da den var 30 timer gammel. De to unger måtte sidenhen aflives, da de efter det oplyste ikke diede.  DOSO og De Vilde Delfiner finder de omhandlede forsøg helt uacceptable, da de udgør en betydelig stress belastning for de fastholdte unger, samt uden tvivl tillige for ungernes mor. Derudover skal marsvinemor og nyfødte unger naturligvis have fuldstændig fred og ro!

DOSO og De Vilde Delfiner tager på det kraftigste afstand fra F&B’s hold og udstilling af marsvin, og ikke mindst har vi noteret os, at F&B i 2019 offentliggjorde planer om en 30 millioner kroner udbygning af udstilling af bl.a. marsvin. F&B har med års mellemrum to gange tidligere luftet planer om at bygge et egentligt delfinarium i Kerteminde.

Siden begyndelsen af 1980’erne har der imidlertid i EU været forbud mod at indsamle og benytte vildfangede marsvin i delfinarier. Der kan kun dispenseres til fangenskabshold, såfremt det drejer sig om dyr til forsøg, der har betydning for artens fortsatte overlevelse i naturen. I dag foregår forskning på marsvin og andre hvaler imidlertid i naturen og ikke i fangenskab. DOSO og De Vilde Delfiner er af den opfattelse, at F&B benytter forskningsbegrundelsen til at omgå forbuddet. Såfremt forskningen virkelig var det centrale, havde det klædt F&B at undlade udstilling med publikums adgang og gang på gang lufte planer om udbygning af delfinarium i Kerteminde.

World Animal Protection har lanceret en kampagne for at befri de to overlevende senest indsamlede unge marsvin. DOSO og De Vilde Delfiner støtter kampagnen og opfordrer til at skrive under og støtte kravet om, at de nye marsvin genudsættes i havet:

https://www.worldanimalprotection.dk/nyheder/endnu-et-ungt-marsvin-holdes-fanget-i-fjordbaelt

Dyrenes Venner demonstrerer mod Fjord og Bælt

11. maj 2019

Dyrenes Venner demonstrerer mod Fjord og Bælt

Vidste du at Danmark er det eneste land i EU der laver forsøg med marsvin? Og at det foregår på Fjord & Bælt i Kerteminde. At det er forbudt at indfange vilde dyr i naturen for at lave forsøg, men det vil Fjord & Bælt nu. 

Derfor har foreningen De Vilde Delfiner med støtte fra Dyrenes Venner arrangeret demonstration foran Fjord & Bælt. 
Stop hvalfangst

Hjælp Delfinerne

Dyrenes Venner i mange år kæmpet for hvalerne - heriblandt delfinerne. Vi lancerede den senere Oscarbelønnede film The Cove i Danmark. Filmen dokumenterer den grusomme årlige fangst af delfiner i Taiji bugten i Japan. De delfiner, der overlever i bugten bliver solgt til delfinarier, akvarier og til underholdningsindustrien. De øvrige delfiner slagtes brutalt med hakker og andre våben - kødet sælges til fødevareindustrien i Japan.

Med din underskrift  HER  kan du være med til at lægge pres på borgmesteren i Taiji og på Japans Premierminister Abe - der begge opfordres til at stoppe levende fangst af delfiner og fangst til konsum, med henvisning til at dette bør ophøre inden Olympiaden 2020 afholdes i Japan.

Skriv under HER og spred linket.

Stop hvalfangst

På 50 dyreværnsorganisationers opfordring

Dyrenes Venner opfordrer sammen med 50 dyreværnsorganisationer fra hele verden, Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) til også at indtænke dyrevelfærd i kvotetildelingerne. 

JAPAN DOLPHIN DAY 2015 Copenhagen

August 2015

JAPAN DOLPHIN DAY 2015 Copenhagen

Kom og deltag i en fredelig demonstration mod de årlige drab på delfiner i Taiji, Japan.

Sted: Kultorvet i København

Tidspunkt: Tirsdag den 1. september 2015   Kl. 15.00 - 17.30

Arrangør: De vilde Delfiner, Østerled 3, 1, 9990 Skagen, tlf. 20 52 18 76
info@vildedelfiner.dk, www.vildedelfiner.dk

Dette arrangement er en del af de fredelige demonstrationer der foregår verden over som protest mod delfindrabene i Japan.
Fra den 1. september begynder de årlige drab på delfinerne ved øen Taiji i Japan. Disse drab foregår et halvt år frem og ca. 20.000 delfiner må lade livet.
Den prisbelønnede dokumentar film "The Cove", dokumenterer alle aspekter ved disse årligt tilbagevendende delfindrab, hvor opkøbere fra bl.a. delfinarier fra hele verden møder op og udvælger sig delfiner til træning. De ikke udvalgte dyr herunder også babydelfiner (kalve) slagtes brutalt og blodigt.

LAD VÆR MED AT TAGE I DELFINARIER FORDI:
Fangne delfiner verden over kommer fra steder som Taiji i Japan. Her fanger man d
yrene i en bugt. Derefter kommer repræsentanter fra zoologiske haver og delfinarier verden over og udvælge de delfiner, der ligner Flipper  (delfin i tv-serie og film fra  1960’erne og frem) i mest. For det er dem, folk vil se. Du kan lige pludselig være indirekte skyld i delfindrab, hvis du vælge at besøge et delfinaria eller en zoo med delfiner. Lad vær med at lægge penge sådanne steder.Delfiner i fangenskab er i dag en millionindustri, selv om interessen for delfinarier ser ud til af være dalende.

Hval Kampagne 2015

Juli 2015

Hval-Kampagne i Skagen

DYRENES VENNER var i juli 2015 repræsenteret sammen med foreningen De Vilde Delfiner i Skagens Hvide Fyr(foto sendt separat). Endnu engang gjorde DYRENES VENNER opmærksom på, at havets store pattedyr skal beskyttes mod de lidelsesvoldende aflivningsmetoder og mod kommerciel udnyttelse. Læs mere om foreningens kampagne:
STOP AF KOMMERCIEL HVALFANGST
BEDRE DYREVELFÆRD
RESERVATER
STOP AF JAPANS SNYD MED VIDENSKABELIG FANGST OFFENTLIGHED I IWC 

Hvalprotest virker

Munden smiler – hjerter græder

Mandag d. 1. september deltog Dyrenes Venner i  en fredelig markering mod de årlige drab på delfiner i Taiji, Japan.  Det var foreningen Vilde Delfiner som igen i år henledte opmærksomheden på Japans fortsatte slagterier af delfiner som dokumenteret i den Oscar-belønnede film 'the Cove'.
Dyreværnsforeninger over hele verden markerede, at den 1. september begyndte drabene på delfinerne igen ved øen Taiji i Japan. Disse drab foregår et halvt år frem, ca. 20.000 delfiner må lade livet årligt. De dyr, der overlever sælges til bl.a. delfinarier og går her en trist skæbne i møde.

LAD VÆRE MED AT TAGE I DELFINARIER FORDI:

Fangne delfiner verden over kommer fra steder som Taiji i Japan. Her fanger man dem i en bugt. Derefter kommer repræsentanter fra zoologiske haver og delfinarier verden over og udvælger de delfiner, der ligner Flipper -fra den legendariske amerikanske tv-serie fra 1960'erne-  mest. For det er dem, folk vil se. De resterende delfiner bliver slagtet brutalt -  det gælder også de små babydelfiner (kalve). Kødet bliver solgt til menneskeføde, f.eks.som hestekød og som hvalkød. Delfinkød er ofte ikke egent som føde på grund af ophobning af tungmetaller og giftstoffer.

Du kan lige pludselig være indirekte skyld i delfindrab, hvis du vælge at besøge et delfinarium eller en zoo med delfiner. Lad vær med at lægge penge sådanne steder, uden penge vil de være nød til at lukke...

Følgende oplysninger er ALMINDELIGE ERFARINGER fra delfinarier verden over. De er indsamlet af Flippers træner, Ric O'Barry - før verdens højest betalte delfintræner - nu verdens mest ihærdige forkæmper for at stoppe delfinarier.... Delfinarier er dyrplageri fordi:

* I det fri lever delfiner 30 til 40 år måske mere. I fangenskab er levetiden kun 5-6 år.

* Man ser, at delfiner i fangenskab begår selvmord. Når deres liv bliver for uudholdeligt, stopper de bevidst vejrtrækningen.

* Dødsårsagerne i delfinarier er ofte hjertestop, infektioner, brækkede rygrade og selvmord.

* Delfiners primære "syn" er deres højtudviklede sonarsystem. I bassiner, kan de ikke bruge deres sonar, der preller af på væggene. De mister evnen, som hvis man isolationsfængslede mennesker i et tomt lille rum med spejlvægge.

* De kunster, man ser i lukkede delfinarier, er generelt ikke naturlig adfærd for delfiner. Kunsterne tillæres. Det foregår ved hjælp af belønning med mad og via sanse deprivation (sanse undertrykkelse) 

* Delfiner er høj-intelligente dyr. Isolationsfængsler man et menneske, vil vedkommende forsøge at få det bedste ud af dagligdagen. Finde indhold, hvor intet indhold er. Sådan er det også med delfiner.

* Delfiner i delfinarier er ikke autentiske. I en såkaldt god sags tjeneste forvandles de til klovne og hjælpemidler. En stor del af deres adfærd i delfinarier er tillært- og i givet fald basis for fejlagtigt oplysning og undervisning om deres natur. Vil man opleve delfiner, skal det gøres på dyrenes betingelser - i naturen.

Hvalprotest virker

Gode nyheder for hvalerne!

For kort tid siden, bad vi om hjælp fra alle jer til at underskrive en protest mod Japans såkaldte videnskabelige fangst af hvaler i Antarktis farvand i forbindelse med, at Australien anlagde sag mod Japan ved den internationale domstol i Haag.

Sagen er nu afsluttet, og domstolen kendte Japans fangst for ulovlig. Japan har erklæret at ville følge dommen og dermed ophøre med de ulovlige fangster. Dvs at ca. 1000 hvaler årligt nu skånes.
Tillykke til hvalerne og tak til dig for din indsats - det hjælper!
Dyreværnsarbejde kan til tider være meget frustrerende, langsommeligt og føles nyttesløst. Men i denne sag har dyrevenner som du gjort en forskel, der virkelig batter.
Tak.

Du kan støtte Dyrenes Venner​ her 

Japan omgår stoppet for hvalfangst

VIGTIGT underskriftindsamling imod Japans "videnskabelige" fangst af hvaler i Antarktis

Japan omgår stoppet for fangst af store hvaler og fanger op imod 1000 hvaler årligt under dække af, at de skal bruges til videnskabelige undersøgelser. I virkeligheden pakkes kødet i fin emballage og sælges i japanske supermarkeder. Størstedelen af den videnskabelige fangst foregår i Antarktis farvandet bl.a. i den del, som er australsk.

Australien har på den baggrund anlagt sag imod Japan ved den internationale domstol i Haag. Hele verdens øjne hviler på domstolen, som afsiger sin dom den 31. marts.

De sydamerikanske NGO'er, som arbejder med hvalforskning, oprettelse af reservater  og udvikling af hvalturisme har taget initiativ til en underskriftindsamling imod Japans omgåelse af stoppet for fangst af hvaler. Denne rigtig vigtige indsamling løber til 27. marts. Lad os vise, at vi danskere bakker op om Australien og de sydamerikanske NGO'er og at også vi siger nej til Japans videnskabelige hvalfangst. Skriv under og sæt rigtig gerne denne opfordring på jeres hjemmeside.

 

Delfindrab

Delfindrab

Kom og deltag i en fredelig demonstration mod de årlige drab på delfiner i Taiji, Japan.Sted: Kultorvet i København

Hauser Plads 16

Fredag d. 30. august kl. 12.00 - 18.00

kl. 15.30 vil Flemming Larsen fra foreningen De Vilde Delfiner og Birgith Sloth fra DOSO tage til den Japanske ambassade og aflevere et protestbrev.

Denne demonstration er en del af de fredelige demonstrationer, der foregår verden over på i forbindelse med at de årlige massedrab på op mod 20.000 delfiner påbegyndes ved øen Taiji i Japan. Dette blev dokumenteret  i den Oscar belønnede film The Cove.

Se mere på Save Japan Dolphins og skriv under på protest her:

Massemord på Færøerne - Grindedrab

Massemord på Færøerne - Grindedrab

30. juli 2013 blev 267 grindehvaler jagtet, drevet ind og slagtet i den færøske bugt Fuglafjørður. Forholdene var yderst kritisable, og basale krav til dyrevelfærd som en hurtig og smertefri slagtning blev groft tilsidesat. Ganske som det er set tidligere ved disse barbariske grindemassakrer. Dyrenes Venner  protesterer igen sammen med internationale samarbejdspartnere overfor grindedrabene. Læs brevene til Lagmand Kaj Leo Holm Johannesen og Fiskeriminister Jacob Vestergaard. 

Danmark går ud af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC)

Danmark ud af IWC

Danmark går ud af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), fordi Grønland bevidst overtræder konventionerne. Grønland vil fange så mange hvaler, som de selv synes, hvilket gør Danmark til konventionsbryder. Folketingets løsning er, at Danmark udtræder af IWC.Danmark går ud af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC).

  • STOP AF KOMMERCIEL HVALFANGST

  • BEDRE DYREVELFÆRD

  • RESERVATER

  • STOP AF JAPANS SNYD MED VIDENSKABELIG FANGST

  • OFFENTLIGHED I IWC (Den Internationale Hvalfangstkommission)

Stop Japans delfindrab

Så du den Oscarvindende dokumentarfilm 'The Cove', så ved du, hvad det betyder, når de årlige delfin-drab begynder i Japan.

Du kan deltage i den verdensomspændende begivenhed Japan Dolphins Day, hvor mennesker verden over samles i fredelige demonstrationer for at skabe opmærksomhed omkring de forfærdelige drab på delfiner som sker hvert år i Taiji, Japan.

I Danmark var dyrevenner samlet fredag d. 31. august i København og Aarhus og lørdag d. 1. september også i Ålborg.

Mød op 31.8. kl. 15.00 i København foran Den Japanske Ambassade - Havneholmen 25, 9F, København V 1561, Danmark.
eller i Aarhus:
‎31. august kl. 15:00 på Aarhus Skt. Clemenstorv Aarhus C.
 eller i Aalborg
lørdag 1. september  Aalborg Nytorv Kl. 11.00 - 14.00

Læs mere om arrangementerne på:


På Vilde Delfiner
Se også: Save Japan Dolphins

Hvaler og dyrevelfærd på Christiansborg

IWC - anbefalinger for dyrevelfærd

Danmark skal kæmpe for hvalerne

Mandag d. 30. maj arrangerede Dyrenes Venner hval-optog gennem København.
Dyrenes Venner kræver et Stop for Hvalfangst.
Formand Peter Mollerup afleverede
protestbrev over Japans ulovlige hvalfangster til den japanske ambassadør i Danmark.

Tak til alle fremmødte og tak til Ripley`s Believe It or Not! Museum, der venligt hjalp med det praktiske.

Danmark skal kæmpe for hvalerne

En opinionsundersøgelse i marts 2008 viser at kun 3% af den danske befolkning går ind for kommerciel hvalfangst. DYRENES VENNER kræver, at den officielle danske holdning afspejler befolkningens, og at Danmark i IWC skal arbejde:

  • IMOD KOMMERCIEL HVALFANGST

  • FOR BEDRE DYREVELFÆRD

  • FOR RESERVATER

  • MOD JAPANS SNYD MED VIDENSKABELIG FANGST

  • OFFENTLIGHED I IWC

I sidste århundrede blev 2 millioner store hvaler dræbt med metoder, der medførte store og lange lidelser for dyrene. Nogle arter blev jagtet så intensivt, at de var på kanten af udryddelse. Dette ledte til, at IWC nedlagde et internationalt forbud mod kommerciel hvalfangst i 1986. 

Moratoriet 
IWC vedtog i et moratorium i 1986 at forbyde al fangst på de store hvaler og oprette hvalreservater. Undtagelser for forbudet er: fangst til videnskabelige undersøgelser, og oprindelige folkeslags fangst til eget forbrug, som fx de grønlandske fangere. På trods af forbudet har Japan, Island og Norge udnyttet smuthuller og fortsat med at dræbe ca. 2000 hvaler årligt med samme lidelsesvoldende metoder som tidligere.

Lidelsesvoldende fangstmetoder 
Hvalerne dræbes til søs med en harpun med pentritgranat, der afskydes fra en kanon på hvalfangerskibet. Det ca. 20 cm brede indgangssår, udvides ca. tre gange, når harpunens modhager spændes ud. Selvom harpunen er et kraftigt våben, dræber den sjældent hvalen øjeblikkeligt. En række ukontrollerbare faktorer som f.eks. sigtbarhed, søgang, afstand/fart og træfsikkerhed, gør det umuligt at garantere et øjeblikkeligt dødbringende skud. Nye opgørelser viser, at det kan tage en hval op til en time at dø efter harpunering til søs.