Aktiviteter og nyheder

Dyreværnsloven skal overholdes

SKRIV UNDER HER

OVERHOLD DYREVELFÆRDSLOVEN

Dyrevelfærdsloven beskriver mindstebetingelserne for, at dyr ikke skal lide. En dispensation må derfor betyde, at man accepterer, at dyr lider.

Loven er kun nogle få år gammel og allerede nu gives der mulighed for dispensation. Det er ikke acceptabelt. Dyrevelfærdsloven skal overholdes – også af naturnationalparkerne.

Skriv derfor under Her

Naturmødet 2022 i Hirtshals

Formand for Dyrenes Venner i debat på Naturmødet 2022 i Hirthals. Sebastian Klein, Jes Aagaard og Peter Mollerup diskuterer mens Bengt Holst er ordstyrer på det Dyreetiske Råds stand.

Gode diskutioner - her med Sebastian Klein og Peter Mollerup

Der var kø for at komme til at deltage i Quiz'en.

En lækker Irmakurv var til den heldige vinder - med masser af økologiske og vegetariske produkter.

Skoleklasser blev oplyst om dyrevelfærdsarbejdet. Og afprøvede om man kan smage forskel på alm. og vegansk slik.

... og så var der overrækkelse til nogle af de glade vindere af quizzen. En lækker Irma kurv fyldt med økologiske og vegetariske lækkerier.

26. januar 2022

Danmarks nye Natur nationalparker med "vilde" dyr - ikke uden problemer...

TV2 lorry har lavet denne udsendelse som giver et godt indblik i kompleksiteten i at lave disse Naturnationalparker.

Se indslaget fra TV2 Lorry her

16. januar 2022

EU's landbrugsdyr har brug for din stemme inden 21.1.2022

I forbindelse med End the Cage Age (Bekæmp Burene) kampagnen, har EU bedt om at høre din stemme via et spørgeskema.

Brug 10 minutter for dyrene og svar på spørgsmålene her Dyrevelfærd – revision af EU-lovgivningen (europa.eu)

Nogle af spørgsmålene kan misforståes eller er tvetydige, så dyreværnsorganisationen Anima har lavet en fin guide, som du kan se her

Del linket, så der kommer så mange besvarelser som muligt.

Tak for din hjælp

7. januar 2022

Grotesk massedrab

Af Peter Mollerup, Formand for Dyrenes Venner

36.000 kalkuner slås ihjel, fordi der er konstateret fugleinfluenza 

TV-indslaget har fokus på gårdejeren, som nu mister indtægt, og som skal i gang med at aflive de store fugle – en besværlig proces, som vil strække sig over flere dage. Der er også fokus på, hvordan de store lastvogne, som skal afhente de døde dyr, skal køre ind over den mudrede mark på nogle store metalplader.

Men ikke et ord om de fuldstændig groteske forhold, der er den egentlige grund til, at det blev nødvendigt at foretage dette massedrab. Naturligvis skal Fødevarestyrelsen kræve aflivning, når en kalkunbesætning rammes af den meget smitsomme fugleinfluenza. Men hvorfor i al verden skal det være tilladt at stuve så mange store fugle tæt sammen, når man ved, at der er risiko for, at der opstår sygdomme i den enorme flok. Er vi virkelig nået dertil, hvor dyreliv slet ikke tæller, men hvor det bare drejer sig om at tjene penge. For jo flere dyr - og jo tættere man maser dem sammen - jo flere penge til producenten. Hvor er det trist og skammeligt, at det stadig er tilladt at behandle levende dyr som skidt i den industrialiserede fødevareproduktion.

 

Skal vi fortsat have minkproduktion i Danmark?

Så kom den længe ventede udtalelse fra Det Dyreetiske Råd om fremtidens minkproduktion i Danmark. Den vil med stor sikkerhed blive gransket grundigt af landets politikere, for udover de sundhedsmæssige aspekter ifm. Corona er der betydeligt fokus på minkenes velfærd i de små bure.

Dyrenes Venners/DOSO’s formand Peter Mollerup har som medlem af Det Dyreetiske Råd været med til at formulere udtalelsen, og han udtaler stor tilfredshed med resultatet: ” Det er et enigt Råd, som også rummer landbrugserhvervets repræsentanter, der udtaler sig, og essensen er, at en acceptabel produktion i de nuværende bursystemer er umulig, hvis man vil tilgodese minkenes velfærd. De mange krav til forbedringer, som Rådet påpeger, vil føre til, at en rentabel produktion bliver umulig. Derfor er det nu – hvor erhvervet er lukket ned, og hvor de store erstatninger er vedtaget - at Regeringen skal beslutte en permanent nedlukning”, udtaler Peter Mollerup.

Fødevareministeren skal støtte landbrugsdyrene og bekæmpe burene

Den 19. juli 2021 mødes det europæiske landbrugs Ministerråd. Danmark repræsenteres af Fødevareminister Rasmus Prehn og  sammen med World Animal Protection, Anima og Dyrenes Beskyttelse ønsker Dyrenes Venner, at Ministeren støtter op om EU Parlamentet og Kommissionens hensigt om at udfase burene i landbruget i 2027. Det er yderst vigtigt at Ministerrådet støtter dette, da det er ministrene fra de forskellige europæiske lande, der i sidste ende, skal beslutte at prioritere dyrevelfærd og befri de 300 millioner dyr, der hvert år sidder indespærrede i bure i Europa. En fælles europæisk lovgivning vil betyde kæmpe dyrevelfærdsmæssige forbedringer for millioner af dyr.

Hvad gør vi for dyrene...