Aktiviteter og nyheder

Skal vi fortsat have minkproduktion i Danmark?

Så kom den længe ventede udtalelse fra Det Dyreetiske Råd om fremtidens minkproduktion i Danmark. Den vil med stor sikkerhed blive gransket grundigt af landets politikere, for udover de sundhedsmæssige aspekter ifm. Corona er der betydeligt fokus på minkenes velfærd i de små bure.

Dyrenes Venners/DOSO’s formand Peter Mollerup har som medlem af Det Dyreetiske Råd været med til at formulere udtalelsen, og han udtaler stor tilfredshed med resultatet: ” Det er et enigt Råd, som også rummer landbrugserhvervets repræsentanter, der udtaler sig, og essensen er, at en acceptabel produktion i de nuværende bursystemer er umulig, hvis man vil tilgodese minkenes velfærd. De mange krav til forbedringer, som Rådet påpeger, vil føre til, at en rentabel produktion bliver umulig. Derfor er det nu – hvor erhvervet er lukket ned, og hvor de store erstatninger er vedtaget - at Regeringen skal beslutte en permanent nedlukning”, udtaler Peter Mollerup.

31. august 2021

Dyrenes Venner går ind i kampagne mod kosmetikforsøg

Vi troede, at det nu var slut i EU med at dyr skal lide under forsøg for kosmetik. Vi fejrede det som en kæmpe sejr for dyrene, da EU i 2013 forbød al handel med kosmetik inkl. ingredienser, der var testet på dyr. Nu undergraver European Chemicals Agency (ECHA) det banebrydende forbud ved at kræve, at flere dyr skal udsættes for forsøg.  

Dyrenes Venner kræver derfor sammen med  Body Shop, Humane Society International, Peta, Dove, Eurogroup for Animals m.fl, at EU står fast på sit forbud mod kosmetik forsøg.

Og du kan hjælpe. Skriv under på det Europæiske Borger Initiativ her

Fødevareministeren skal støtte landbrugsdyrene og bekæmpe burene

Den 19. juli 2021 mødes det europæiske landbrugs Ministerråd. Danmark repræsenteres af Fødevareminister Rasmus Prehn og  sammen med World Animal Protection, Anima og Dyrenes Beskyttelse ønsker Dyrenes Venner, at Ministeren støtter op om EU Parlamentet og Kommissionens hensigt om at udfase burene i landbruget i 2027. Det er yderst vigtigt at Ministerrådet støtter dette, da det er ministrene fra de forskellige europæiske lande, der i sidste ende, skal beslutte at prioritere dyrevelfærd og befri de 300 millioner dyr, der hvert år sidder indespærrede i bure i Europa. En fælles europæisk lovgivning vil betyde kæmpe dyrevelfærdsmæssige forbedringer for millioner af dyr.

10. juli 2021

Bekæmp Burene lykkedes! - EU udfaser bure 2027

Igennem 3 år har Dyrenes Venner sammen med mere end 140 andre dyreværnsorganisationer kæmpet for at få landbrugsdyrene ud af burene. Bl.a. ved det stor borgerinitiativ, hvor vi i fællesksab samlede mere end 1,6 millioner underskrifter fra hele EU.

Først støttede EU Parlamentet os og nu har EU kommissionen annonceret, at der vil fremlægges lovgivning med henblik på at udfase alle bure i landbruget inden 2027.

Det er en kæmpe sejr først og fremmest for de mere end 300 millioner dyr, der hvert år sidder indespærrede i små bure i EU. Kaniner, vagtler, spædkalve, høns, ænder, gæs vil fremover komme ud af burene. Men også en kæmpe sejr for dig, der har støtte os til at kunne kæmpe for dette smukke resultat.

Tak for det – din indsats hjælper dyrene.

10. juli 2021

Bekæmp Burene lykkedes! - EU udfaser bure 2027

Igennem 3 år har Dyrenes Venner sammen med mere end 140 andre dyreværnsorganisationer kæmpet for at få landbrugsdyrene ud af burene. Bl.a. ved det stor borgerinitiativ, hvor vi i fællesksab samlede mere end 1,6 millioner underskrifter fra hele EU.

Først støttede EU Parlamentet os og nu har EU kommissionen annonceret, at der vil fremlægges lovgivning med henblik på at udfase alle bure i landbruget inden 2027.

Det er en kæmpe sejr først og fremmest for de mere end 300 millioner dyr, der hvert år sidder indespærrede i små bure i EU. Kaniner, vagtler, spædkalve, høns, ænder, gæs vil fremover komme ud af burene. Men også en kæmpe sejr for dig, der har støtte os til at kunne kæmpe for dette smukke resultat.

Tak for det – din indsats hjælper dyrene.

10. juli 2021

Bekæmp Burene lykkedes! - EU udfaser bure 2027

Igennem 3 år har Dyrenes Venner sammen med mere end 140 andre dyreværnsorganisationer kæmpet for at få landbrugsdyrene ud af burene. Bl.a. ved det stor borgerinitiativ, hvor vi i fællesksab samlede mere end 1,6 millioner underskrifter fra hele EU.

Først støttede EU Parlamentet os og nu har EU kommissionen annonceret, at der vil fremlægges lovgivning med henblik på at udfase alle bure i landbruget inden 2027.

Det er en kæmpe sejr først og fremmest for de mere end 300 millioner dyr, der hvert år sidder indespærrede i små bure i EU. Kaniner, vagtler, spædkalve, høns, ænder, gæs vil fremover komme ud af burene. Men også en kæmpe sejr for dig, der har støtte os til at kunne kæmpe for dette smukke resultat.

Tak for det – din indsats hjælper dyrene.

26. juni 2021

Dyrenes Venners holdning til Import af gadehunde

Import af gadehunde fra udlandet Dyrenes Venner mener den bedste måde at hjælpe gadehunde i udlandet, er ved at støtte de lokale dyreværnsorganisationer og internater – for eksempel ved at sende penge eller udsende danske dyrlæger. Dyrenes Venner anerkender omsorgsfulde menneskers trang til at hjælpe gadehunde ved at importere og adoptere disse i Danmark. Hvis en formidler (organisation, bureau eller anden mellemmand) er involveret og/eller hvis der forekommer betaling for importen/adoptionen skal følgende være opfyldt:

▪ Hunden skal dokumenteret transporteres forsvarligt til Danmark. Der skal være adgang til vand og foder og hunden skal have plads til at stå, vende sig, ligge og skifte stilling under transporten. Der skal være jævnlige stop, hvor hunden kommer ud for at røre sig og besørge.

▪ Ved ankomst til Danmark skal hunden opholde sig på et af dyreværnsorganisationernes (DOSO og DB) internater i minimum 14 dage, hvor dets fysiske og psykiske sundhedstilstand observeres og dokumenteres af en dyrlæge. Mellemmand betaler for opholdet.

▪ I tilfælde af, at hunden er syg, pålægges mellemmanden omkostningerne ved behandling eller evt. aflivning.

26. juni 2021

Dyrenes Venners holdning til Rewilding

Dyrenes Venner er imod enhver dispensation for gældende love for dyr. Dyrenes Venner mener, at rewilding udelukkende kan ske såfremt Dyreværnsloven overholdes og såfremt:

  • Dyrene vurderes på individniveau og at konkrete handlinger iværksættes, øjeblikkeligt efter et problem er konstateret.
  • Forvaltningsplanen for projektet skal fastsætte helt præcise kriterier for dyrets tilstand og klart angive hvornår og hvordan, der skal gribes ind.
  • Der skal efter udsætningen være ugentligt opsyn med bestanden, samt ekstra tilsyn i kritiske perioder som eksempelvis hård frost og tørke samt når dyrene nedkommer med yngel.
  • Det skal sikres, at der er tilstrækkelige forhold i området til, at dyrene kan udfolde deres naturlige adfærd og få dækket deres adfærdsmæssige behov. Forholdene skal desuden som udgangspunkt give dyrene det nødvendige fødegrundlag samt yde dem tilstrækkelig beskyttelse mod vind og nedbør.
  • Det skal sikres, at de dyrearter og racer, der udsættes, er velegnede til at klare sig i det pågældende område. Det skal sikres, at dyrene viser tegn på at kunne trives under de givne forhold, og at der om nødvendigt tildeles supplerende foder samt at der straks skrides ind for at hindre al unødig lidelse.
  • Det skal være muligt for besøgende og beboere i området straks at rette henvendelse til de ansvarlige for projektet om bekymrende dyrevelfærdsmæssige observationer, og henvendelserne skal besvares indenfor 7 dage og i besvarelsen skal fremgå hvilke foranstaltninger, projektledelsen har taget i forbindelse med den specifikke observation.

4. maj 2021

Forsøg på vilde dyr i fangenskab

Forsøg på marsvin, der er hentet ind fra naturen, har foregået på institutionen Fjord & Bælt i Kerteminde igennem de sidste 25 år. Freja, som er det ældste af marsvinene, har her tilbragt næsten hele sit 26-årige liv i fangenskab. At tage vilde dyr ind i fangenskab kræver en dispensation fra Miljøstyrelsen, og den er blevet givet gennem alle årene, fordi man mener, at forsøgene har betydning for marsvinenes bevarelse i naturen.

Måske kan man forsvare gavnligheden af den forsøgsrække, som blev foretaget i de første år. Mange marsvin druknede i fiskernes bundgarn, når de ville æde de fangne fisk.

Læs resten af artiklen her på Det Dyreetiske Råds Blog

New Zealand stopper transporter af levende dyr

24. april 2021

Kan det forsvares at hente vilde delfiner ind fra naturen og udsætte dem for lydforsøg - Debat mellem forskerne og dyrevennerne

Fredag morgen skulle slaget stå mellem forskerne fra Fjord og Bælt og dyrevennerne, som var repræsenteret af Gitte Buchhave fra World Animal Protection og Peter Mollerup fra Dyrenes Venner. Slaget handlede om det kan forsvares at hente vilde delfiner ind fra naturen og udsætte dem for lydforsøg.

Gitte henviste til EU’s habitats-direktiv, som forbyder at hente vilde dyr ind til fangenskab, og Peter kritiserede forsøgene, som ikke er til ”væsentlig gavn” og samtidig udsætter marsvinene for nogle lidelser ”som ikke står mål med forsøgets nytteværdi”. Endvidere kan man ikke overføre forsøgsresultater fra dyr i fangenskab til dyr i naturen.

Forskerne svarede godt igen med argumenter om, hvordan man  - ved at kende dyrenes lydopfattelse - kan hjælpe marsvinene mod den tiltagende støj i havene (nedbankning af pæle til boreplatforme og havvindmøller, store oceangående skibe osv.), og de har da i nogen grad ret. Men at fortsætte forsøgene i et kvart århundrede smager af, at man vil opretholde et forskningsmiljø, som de delvist finansierer ved at lukke publikum inden for mod betaling.

Debatten kan følges på dette link

Generalforsamling 2021 udskudt
Generalforsamlingen i Dyrenes Venner 2021 er indtil videre udskudt grundet Covid-situationen. Dato for Generalforsamlingen vil senere blive meddelt på Dyrenes Venners hjemmeside samt i Nyhedsbrev til medlemmerne.

New Zealand stopper transporter af levende dyr

19. april 2021

New Zealand stopper transporter af levende dyr

Måske du var en af de mange, der sidste år chokeret protesterede efter det frygtelige forlis i september 2020 af Gulf Livestock 1, hvor 5867 køer og 41 personer døde.

Se film her om Gulf Livestock her

Tusindvis af mennesker fra hele verden skrev til New Zealands premierminister og krævede et forbud mod disse flydende dødsfælder.  Og nu forbyder New Zealands regering transporter til søs af levende dyr. Stort tillykke til New Zealands befolkning og dyr.  

Du kan lykønske New Zealands regering med beslutningen her

Bekæmp burene - End the Cage Age

17. april 2021

End the Cage age

Tak for din hjælp med at samle underskrifter til kampagnen Bekæmp Burene – End the Cage Age. Det lykkedes Dyrenes Venner i samarbejdet med 170 øvrige organisationer i EU, at samle flere end 1,5 millioner underskrifter, og kampagnen er nu i gang med næste fase: at få beslutningstagerne i EU til at ændre lovgivningen. Senest blev afholdt en høring i Europa-Parlamentet. Læs her om høringen

Dyrenes Venner følger kampagnen til dørs

Se og læs mere her...

Se en kort film her

 En mobil ”svinesti” bliver flere gange om dagen

13. april 2021

Sådan skal en gris have det - En mobil ”svinesti”

I 2017 modtog landmand Hans Henrik Thomsens fra Hallund Dyrevelfærdsprisen – en belønning, som Dyrenes Dags Komité og sammenslutningen af dyreværnsforeninger DOSO står bag. Han fik prisen, fordi han giver sine grise et rigtig godt liv ved at lade dem gå udendørs. En mobil ”svinesti” bliver flere gange om dagen af en traktor trukket hen til et nyt sted på marken. Det betyder, at grisene kan udføre naturlig rodeadfærd, uden at hele marken på kort tid bliver til pløre og ælte.

Her giver Hans Henrik en lille beskrivelse af, hvor dejligt og svært det kan være at gå egne veje med succeser og nederlag og om betydningen af forbrugernes opbakning, når det gælder dyrevenlige produkter:

At dyrene glæder sig til at blive flyttet, er der ingen tvivl om. Når de hører traktoren, er der liv og glade dage. Og det er bare en stor glæde at se alle dyr trofast gå i gang på et nyt stykke mark.

Læs mere om den mobile svinestald her

Se et indslag fra P4 Nordjylland om den mobile svinestald her - hvor fint er det lige!

Hvad gør vi for dyrene...