Aktiviteter og nyheder

19. oktober 2022

Så er der lys forude for grise-søerne

Måske er det slut med soens fængselsophold og de alt for store kuld unger (foto). DOSO og Dyrenes Venner har netop haft møde med landbrugserhvervet på Axelborg. Emnet var dansk svineproduktion - bl.a. fordi erhvervet slet ikke har levet op til de mål, der blev sat i 2014 ifm. daværende fødevareminister Dan Jørgensens handlingsplan.

Landbrug & Fødevarer har været sat under stærkt politisk pres fra Regeringen, og de har nu - sammen med Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier - udarbejdet en vision for fremtiden med en lang række kommende tiltag. Her er de vigtigste for os:

Læs mere her...

19. oktober 2022

Så galt kan det gå med rewilding

Filmen handler om, hvad der kan ske ifm. rewilding-projekter, når tilsynet med dyrene svigter, og når mennesker ikke rummer tilstrækkelig ansvarsfølelse og empati over for dyrene.

Det fleste optagelser er fra Mols Laboratoriets projekt. Det er et partsindlæg i debatten, uden at fortalerne for rewilding kommer til orde.

Da det pågældende projekt ikke har noget med de 15 planlagte naturnationalparker at gøre, er Dyrevelfærdsloven fuldt gældende. Dyrenes Venner frygter for, hvad der kan ske med dyrene om vinteren i de 15 parker, hvor der er mulighed for at dispensere for Dyrevelfærdsloven”.

Vi håber at alle giver sig tid til at se filmen, som bestemt er værd at bruge ½ time på.

Se filmen her

Dyreværnsloven skal overholdes

SKRIV UNDER HER

OVERHOLD DYREVELFÆRDSLOVEN

Dyrevelfærdsloven beskriver mindstebetingelserne for, at dyr ikke skal lide. En dispensation må derfor betyde, at man accepterer, at dyr lider.

Loven er kun nogle få år gammel og allerede nu gives der mulighed for dispensation. Det er ikke acceptabelt. Dyrevelfærdsloven skal overholdes – også af naturnationalparkerne.

Skriv derfor under Her

26. januar 2022

Danmarks nye Natur nationalparker med "vilde" dyr - ikke uden problemer...

TV2 lorry har lavet denne udsendelse som giver et godt indblik i kompleksiteten i at lave disse Naturnationalparker.

Se indslaget fra TV2 Lorry her

Skal vi fortsat have minkproduktion i Danmark?

Så kom den længe ventede udtalelse fra Det Dyreetiske Råd om fremtidens minkproduktion i Danmark. Den vil med stor sikkerhed blive gransket grundigt af landets politikere, for udover de sundhedsmæssige aspekter ifm. Corona er der betydeligt fokus på minkenes velfærd i de små bure.

Dyrenes Venners/DOSO’s formand Peter Mollerup har som medlem af Det Dyreetiske Råd været med til at formulere udtalelsen, og han udtaler stor tilfredshed med resultatet: ” Det er et enigt Råd, som også rummer landbrugserhvervets repræsentanter, der udtaler sig, og essensen er, at en acceptabel produktion i de nuværende bursystemer er umulig, hvis man vil tilgodese minkenes velfærd. De mange krav til forbedringer, som Rådet påpeger, vil føre til, at en rentabel produktion bliver umulig. Derfor er det nu – hvor erhvervet er lukket ned, og hvor de store erstatninger er vedtaget - at Regeringen skal beslutte en permanent nedlukning”, udtaler Peter Mollerup.

Hvad gør vi for dyrene...