Kaninfarme

11. okt. 2018

Bekæmp Burene på kaninfarme

Næsten 120 millioner kaniner bliver kommercielt produceret i EU hvert år – og næsten alle af dem sidder  i små bure hele deres liv. De bliver holdt på så lidt plads, at naturlig adfærd ikke kan udføres – at stå, at strække sig, at gemme sig, at hoppe – det er umuligt. Pladsen er mindre end et A4 ark til hver kanin, der er pakket tæt i trådnetsburene. Kaninerne får ofte svage knogler og problemer med poter og ben på grund af forholdene i burene. Ligeledes ses der ofte unormal og stereotyp adfærd grundet forholdene. Det er hjerteskærende.

Dyrenes Venner kræver dyrene ud af burene. Hjælp os – Skriv under :  Bekæmp Burene - End the Cage Age

Næsten 1,2 milliarder kaniner slagtes hvert år for deres kød. Tårnhøj dødelighed og sygdom kendetegner produktionen.

Stop det – Skriv under her 

Kaniner er sociale dyr, der i naturen lever i grupper med et veldefineret hierarki. Der opstår sjældent aggressioner i gruppen, og de graver og hopper rundt på store områder. Holder man kanin som kæledyr kender man Fødevarestyrelsens pasningsvejledning (der må læses som minimumskrav til hold af kæledyr), hvori der blandt andet står:

  • Alle kaniner har brug for at komme ud af buret og løbe rundt udenfor
  • Kaniner er både sociale dyr og meget territoriebevidste
  • Kaninens bur skal rette sig efter kaninens størrelse som udvokset. Den skal kunne ligge totalt udstrakt i buret, og den skal kunne sidde på bagbenene uden at ørerne når loftet.

Men kaniner holdes og avles også på farme for deres kød og deres pels.

Næsten 1.2 milliarder kaniner slagtes hvert år for deres kød. 336 millioner dyr i Europa – fortrinsvis i Italien, Spanien og Frankrig. Kaniner holdes typisk i farme med 500 – 1000 avls-hunner og 10 – 20.000 ung kaniner (slagtekaniner). De unge voksende kaniner holdes i bure (enten i grupper eller 2 sammen) hvor hver enkelt kanin har ml. 450 og 600 cmat leve på. Det svarer til mindre end et A4 ark.

Avls-hunner og -hanner sidder i individuelle bure. Burene er golde – har kun vand og pille-foder – de er lavet af metal og trådnet. Kaninerne kan ikke strække sig, rejse sig, hoppe: der er ikke mulighed for nogen som helst form for naturlig adfærd.

Avls-hunnerne får hormonbehandling, så de er hurtigt klar til insemination – det sker gennemsnitligt 11 dage efter en fødsel. En så belastende reproduktionscyklus medfører lidelser og død. 100 – 120% avls-hunner dør indenfor et år. Også ung kaninerne (slagtekaninerne – kød kaninerne) har skrækkelig høj dødelighed: 15 – 30 % dør af div. sygdomme, før de er slagtemodne.

Der findes ingen fælles EU regler for hold og avl af kaniner. Den britiske organisation Compassion in World Farming (Ciwf) har nu lanceret en kampagne for at få en fælles europæisk lovgivning, der tager hensyn til dyrene. Dyrenes Venner støtter initiativet og du kan underskrive opfordringen til de europæiske landbrugsministre og til EU parlamentet her.