STOP dyreforsøg i kosmetikindustrien

6. marts 2018

Stop brug af levende dyr til testning af kosmetik

500.000 dyr lider hvert år pga. dyreforsøg inden for skønhedsindustrien. Du kan hjælpe mig med at stoppe det!

Skriv under mod dyreforsøg her 

Del gerne linket, så vi kan sætte en stopper for dette.

Vi har kun brug for din underskrift, du bliver ikke kontaktet efterfølgende!

STOP dyreforsøg i kosmetikindustrien

6. juni 2017

STOP dyreforsøg i kosmetikindustrien

I 2013 blev det endelig forbudt i EU at teste kosmetikprodukter på forsøgsdyr. Det er ligeledes forbudt at indføre produkter, der er testet på dyr. Og dette gælder også ingredienserne. Det blev fejret af dyreværnsorganisationer og dyrevenner, der gennem mange år havde kæmpet for netop dette. Men verden stopper ikke ved EU's grænser. Nu skal vi arbejde på at få det samme forbud i hele verden. Dyrenes Venner støtter Crueltyfree Internationals kampagne og du kan gøre det samme! Klik her og skriv under på en opfordring om at få en FN resolution, der forbyder dyreforsøg i kosmetikindustrien på verdensplan. Klik Her og se hvilke mærker, der er helt uden dyreforsøg – også udenfor EU.

Forsøgsdyrenes Dag 2017

9. april 2017

Forsøgsdyrenes Dag 2017

I anledning af Forsøgsdyrenes Dag 2017 afholder DOSO og Dyrenes Beskyttelse, for sjette år i træk, et fagligt seminar - som sætter fokus på aktuelle emner og problematikker indenfor brugen af forsøgsdyr - med repræsentanter fra bl.a. myndighederne, industrien og uddannelsesinstitutionerne samt den danske forskningsverden.

Temaet for seminaret d. 24. april 2017 er:

’Forsøg med landbrugsdyr – anvendelsen af 3R i relation hertil’

Årets tema bliver landbrugsdyr som forsøgsdyr, da de udgør en voksende andel i stati-stikken (i alt 14.287 i 2015, heraf 10.402 grise, 2.335 høns, 872 mink, 514 kreaturer og 109 heste). Vi håber på denne måde at kunne forene forskellige miljøer af forsøgs-dyrsbrugere og derved fremme videns- og erfaringsudveksling samt ’best practice’.

Dette års seminar vil byde på en række spændende oplæg på højt fagligt niveau, der bl.a. giver et indblik i, hvordan og til hvilke formål landbrugsdyr anvendes som forsøgsdyr i Danmark og hvilke tiltag, der bliver taget for at sikre en bedre dyrevelfærd i forskning, uddannelse og industri.

Seminaret vil have fokus på aktuelle danske initiativer, men fornyet inspiration udefra og et internationalt perspektiv på området vil også blive tilstræbt.

Selvom oplæggene primært retter sig mod fagpersoner, der beskæftiger sig med området, opfordrer vi alle interesserede til at deltage. Seminaret afholdes på dansk.

Seminaret indgår som en obligatorisk del af undervisningen for de veterinær-studerende, der på sidste år af uddannelsen vælger at specialisere sig i Forsøgsdyr og Dyreforsøg. Disse studerende på Veterinære Biomedicin-differentiering på Københavns Universitet (KU SUND) er fremtidens forsøgsdyrdyrlæger og in vivo forskere.

Som noget nyt i år uddeler DOSO og Dyrenes Beskyttelse, i samarbejde med Lægemiddelindustriforeningen (Lif), en pris til en særlig dedikeret dyrepasser, laborant eller dyretekniker, der har bidraget til at forbedre dyrevelfærden eller udbrede 3R vedr. for-søgsdyr.

Studerende har mulighed for at få refunderet evt. transportudgifter.

Seminaret er et gratis dagsarrangement med forplejning.

Forsøgsdyrenes Dag 2016

11. maj 2016

Forsøgsdyrenes Dag 2016

Igen I år havde DOSO og Dyrenes Beskyttelse indkaldt til et seminar om forsøgsdyr. Det foregik på Panum Instituttet, og emnet var de to af de tre R'er - nemlig reduction (begrænsning) og replacement (erstatning), hvor det jo gælder om at finde frem til forsøgsmetoder der nedsætter antallet af brugte forsøgsdyr. Det blev en spændende dag for de ca. 150 deltagere med mange gode indlæg. Formanden for DOSO Peter Mollerup bød velkommen, hvorefter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen holdt et indlæg, hvor han roste de to foreninger for deres initiativ med at sætte fokus på forsøgsdyrenes lidelser og samtidig skabe mulighed for kommunikation mellem forskningen og dyrevennerne. Herefter fulgte nogle interessante indlæg - bl.a. havde man for første gang sat fokus på anvendelse af dyr til testning af kemikalier.

Novo Nordisk har uddelt 3R-prisen 2015

24. november 2015

Novo Nordisk har uddelt 3R-prisen 2015

Seminar om alternativer til dyreforsøg

Gratis seminar igen i 2015

Kom til seminar på Forsøgsdyrenes Dag fredag d. 24. april 2015:

“Refinement – den danske indsats for forfinelse af dyreforsøg”

Seminaret er fagligt orienteret og sproget vil være engelsk, men vi opfordrer alle interesserede til at melde sig på nedenstående link. Det er gratis at deltage, og der vil blive serveret vegansk/vegetarisk morgenmad og frokost. Seminaret arrangeres af DOSO og Dyrenes Beskyttelse i fællesskab.

Læs mere om Forsøgsdyrenes Dag her

Gratis seminar

Gratis seminar på Forsøgsdyrenes Dag d.
24. april 2014. Årets tema er: "Det skjulte forbrug af laboratoriedyr - med
workshops om alternativer til dyreforsøg"

Sted: Panum Instituttet
Tid: 24. april, kl.: 10-16.

Stop dyreforsøg_Mette_Gjerskov_Peter_Mollerup_Dyrenes Venner

Et vellykket seminar på Forsøgsdyrenes Dag 2013. Formand for Dyrenes Venner, Peter Mollerup styrede de mange deltagere og oplægsholderne igennem dagen. Oplæg om alternative metoder til dyreforsøg i medicinal industrien og i undervisning samt spændende workshops bl.a. om bioetik. Fødevareminister Mette Gjerskovs oplæg omhandlede bl.a. det kommende 3R center.

Se mere om Forsøgsdyrenes Dag 2013 her 

Stop dyreforsøg i kosmetikindustrien

EU har vedtaget, at det fra 2013 skal være slut med kosmetik-produkter, der er testet på levende dyr. Dyreforsøgene er allerede nu forbudt indenfor EU's grænser, men andre steder i verden lider kaniner, marsvin og andre dyr i laboratorier for kosmetikindustrien og produkterne kan frit indføres i EU. Dette skulle være slut i 2013, men nu ser det ud til, at beslutningstagere i EU vil udskyde forbuddet i op til 10 år.

Det må ikke ske!

Nej til dyreforsøg for kandidatgrad

Dyrenes Venner kræver, at studerende ved landets universiteter skal have lov til at sige nej til at lave forsøg med levende dyr for at opnå en kandidatgrad.

I den forbindelse havde vi den 12. juni foretræde for Folketingets udvalg for forskning, innovation og videregående uddannelser.

På billedet ses fra højre formanden Peter Mollerup sammen med Morten A. Larsen fra DOSO og Søren Kent Petersen fra Dyrenes Beskyttelse.

Maleriet i baggrunden inspirerede bestemt ikke dyrevennerne.

Stop Dyreforsøg med Dyrenes Venner

STOP Dyreforsøg i Undervisningen

Forsøgsdyrene i fokus
Forsøgsdyrenes Dag blev afholdt på Syddansk Universitet med et seminar om alternativer til dyreforsøg i undervisningen. Formand for Dyrenes Venner Peter Mollerup åbnede seminaret, som var arrangeret af 
DOSO og Dyrenes Beskyttelse i fællesskab. Oplæg og workshops fra bl.a. professor Hans Braun fra Marburg Universitet og professor Lisbeth Knudsen KU, formand for Euroniche.

5080 underskrifter mod dyreforsøg i undervisningen, blev afleveret til Uddannelsesminister Morten Østergaard i juni 2012.