8. december 2016

Når grisen er spisen

Dyrenes Venner så i december på staldsystemer hos Allan Gammelgaard i Odder, hvor søerne går fri bortset fra 2 dage efter faring. I den periode er der stor risiko for, at soen lægger pattegrisene ihjel. På gården var også slagtesvin med krølle på halen. Ikke til at stå for!

Husk at tænke dyrevelfærd, når du køber flæskestegen til julefrokosten og til juleaften.

11. marts 2016

Dyrevelfærdsmærke til svinekød – et fantastisk skridt i den rigtige retning

Alle kender det røde øko-mærke, hvor Staten garanterer kontrol med, at de økologiske regler overholdes. Men nu er der også et statskontrolleret dyrevelfærdsmærke på vej. Det er i høj grad Dyrenes Venner (senere støttet af DOSO), som har været på banen i den lange og svære proces, som ligger til grund for mærket.

Nogle organisationer har sat spørgsmålstegn ved mærket og ikke ment, at det indeholder tilstrækkelig dyrevelfærd, men Dyrenes Venner og DOSO er ikke i tvivl om, at mærket vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning og vil på sigt kunne hjælpe millioner af svin til bedre velfærd.

På finansloven for 2016 er der nu afsat 17 millioner over fire år – et beløb som minister Eva Kjer Hansen i første omgang sagde nej til, men som alligevel kom med på grund af Dansk Folkepartis stædige krav om, at pengene var nødvendigt for at få dyrevelfærdsmærket løbet i gang.

Men der vil nok gå et års tid endnu, før forbrugerne kan købe det mærkede kød. Dels skal flere landmænd i gang med en væsentlig omstilling af hele svineproduktionen, og dels er der en lang række praktiske forhold, som både slagterierne, supermarkederne og dyreværnsforeningerne skal klare.

Dyrevelfærdsmærket gives på 3 niveauer:

3 stjerner gives til kød fra Øko- og Frilandsgrise. Her går grisene ude under frie forhold, så der er ingen tvivl om, at de nyder den bedste grad af velfærd. Problemet er bare, at kødet er meget dyrt – så dyrt, at kun ganske få procent af de danske forbrugere køber det.

2 stjerner gives til kød fra svin, hvor soen ikke er fikseret, hvor grisene har hele haler, hvor slagtesvinene har 30 % mere plads, og hvor både søer og slagtesvin får halm at rode i.

1 stjerne gives til kød fra svin, hvor man kun må fiksere soen 4 dage efter farring, så hun ikke lægger sig oven på de små pattegrise. Alle grise skal have hele haler og halm at rode i.

Dyrenes Venner mener, at alle tre niveauer hæver sig langt over graden af dyrevelfærd for den traditionelle svineproduktion, og fordelen ved denne model er, at også forbrugere, som ikke har råd til 3-sjernet kød, kan være med til at give den danske gris langt bedre vilkår, fordi prisen for 1-stjernet og 2-stjernet kød kun ligger15-20 % over almindeligt svinekød.

Det kan undre, at Dyrenes Beskyttelse har valgt ikke at deltage i mærkeordningen, fordi de mener, at kun Øko- og Frilandsgris er godt nok. DOSO støtter ordningen, fordi man her får givet virkelig mange grise langt bedre vilkår, selv om grisene ikke kommer i den friske luft.

Læs Fødevarestyrelsens skrivelse om mærkningen her 

April 2014

Dyreven hædres på generalforsamling

Jette Rosenkvist fra Haderslev blev hædret, fordi hun alene havde indsamlet 580 underskrifter  i forbindelse med kampagnen ”Forlang frie søer”. Formanden Peter Mollerup overrakte Jette en fornem keramikgris udført af kunstneren Kirsten Seeberg.

27. februar 2014

Pressemeddelelse

Dyrevenner forlanger frie grisesøer

En griseso er i dag fastlåst i metalbøjler (fikseret) 40 % af dens levetid. ’Det kan vi ikke være bekendt ’ udtaler Peter Mollerup, formand for Dyrenes Venner, der 27.februar overrakte fødevareminister Dan Jørgensen 21.526 underskrifter fra danskere, der er enige med foreningen i, at en so skal gå frit.

Foreningens kampagne ”Forlang Frie Søer” har vundet genklang og skabt debat om de forhold, vi holder svin under i Danmark. Forhold, der bl.a. giver dyrene stress, mavesår, skuldersår, og resulterer i at 132.000 søer hvert år ikke kan slagtes men må destrueres. Fødevareministeren er enig i, at der skal tages initiativer, som kan give danske svin bedre vilkår, og derfor har han indkaldt til Topmøde om bedre svinevelfærd den 13. marts.

Siden Dyrenes Venners kampagne startede er en ny lovgivning gennemført: Den giver fra 2015 soen fri bevægelse i løbe/inseminerings stalden, mens hun fortsat er fastlåst i metalbøjler i farestien, så hun ikke kan bygge rede og udføre den naturlige yngelpleje.

’Vi håber inderligt, at Fødevareministeren kan gøre en forskel, så søerne kommer helt ud af metalbøjlerne snarest muligt.’ siger Peter Mollerup.

 

Januar 2014

DR dokumentaren ’Det store svinerige’...

DR dokumentaren ’Det store svinerige’ skildrede 23.1.2014 produktionsforholdene for de danske svin. Se eller gense programmet Her

Velfærdsproblemerne i dansk svineproduktion som:

  • Fikserede søer
  • For store kuld
  • 25.000 døde pattegrise dagligt
  • Rutinemæssig halekupering
  • Mangel på beskæftigelses- og rodemateriale
  • Kastration uden bedøvelse

blev sagligt og grundigt belyst.

Ligeledes blev 'pagten' mellem producenter og forbrugere omtalt: Forbrugernes stiltiende accept af, at dyrene lider i staldene, så kødet er billigt,....

Se Fødevareministeren forholde sig til den danske svineproduktion Her

Læs mere om Dyrenes Venners arbejde for at forbedre forholdene for de danske grise

Marts. 2014

Skibby Dyreklinik samlede flest underskrifter

”Forlang Frie Søer”:

21.526 underskrifter mod at man fiksere grisesøer. Heraf var de ca. 8.000 hentet digitalt over Nettet, mens over 13.000 blev indhentet personligt og skrevet i hånden.

Mange danske dyreklinikker hjalp os med at indsamle underskrifter, og det blev Skibby Dyreklinik, som indsamlede flest. Derfor kørte Dyrenes Venners formand og næstformand til Skibby og overrakte det stolte personale en keramikgris med krølle på halen kreeret af kunstneres Kirsten Seeberg.

FOTO: Fra venstre ses Tine med keramikgrisen, Marianne, Asta (næstformand i Dyrenes Venner), Signe og Søren.

Forlang_frie_søer
Frie Svin, frie søer

Forestil dig følgende...

En so er fikseret i 21 uger om året, hvilket svarer til 40 % af dens levetid. 

Mangel på halm og beskæftigelsesmuligheder giver stress og stereotyp adfærd. 

Skuldersår og andre sår opstår, fordi soen ligger direkte på et goldt cementgulv eller støder mod metalbøjlerne, som fikserer hende. 

132.000 søer destrueres årligt, fordi de er så elendige, at slagteriet ikke vil have dem. 

I Danmark har vi 1 million grisesøer, som lever et rædselsfuldt liv. Soen ligger som ”fødemaskine” under så elendige forhold, at det kan give hende alle mulige dårligdomme: brækkede ben, skader på fodled og knæled, store liggesår på skulderpartiet.

Det er resultatet af at opholde sig en stor del af livet i en lille boks, som kun tillader, at hun med besvær kan vende sig fra side til side samt rejse sig op og lægge sig ned. Og det er takken for at have givet landmanden ca. 30 pattegrise om året, som han har mulighed for at opfede og slagte senere med en god fortjeneste.

Bestil materialer her!