Kvæg

Taberkøer

 

For nogle år siden kørte Dyrenes Venners kampagne for malkekvæget. Et af hovedkravene var, at alle køer skal på græs i sommerhalvåret. Desværre valgte politikerne ikke at honorere vores krav i Danmark bl.a. med den begrundelse, at det ville være konkurrenceforvridende, da mælkeproducenter i de øvrige EU lande ikke skulle leve op til dette krav.

Nu støtter vi så initiativet til at få en EU lovgivning på plads. Og du kan hjælpe køerne. Det skal være slut med de såkaldte 'taber-køer' og den ekstreme mælkeydelse. Og alle køer skal naturligvis på græs i sommerhalvåret.

TÆNK - før du køber oksekød, kalvekød og mælk.

Dit valg ved køledisken kan forandre livet for 100.000-vis af malkekøer og kalve.
Den daglige mælk koster betydeligt mere for køer og kalve end for forbrugeren.

  • Mere end 40.000 stk. voksent kvæg destrueres årligt (nødslagtning eller selvdød)
  • 100.000 kalve dør årligt pga lungebetændelse og diarrè.
  • 20.000 tyrekalve aflives straks efter fødslen, da disse betragtes som spildprodukt.
  • Tusindvis af spædkalve sendes fortsat til Holland hvert år til opvækst som tremmekalve/sødmælkskalve.

Bestil materiale til uddeling og hjælp kvæget

 

IKKE FOR BØRN!

 

Spis ikke kød, når du rejser i Egypten, Tyrkiet og Indonesien

Dyrenes Venner har netop modtaget nye frygtelige optagelser fra vores samarbejdspartnere i Compassion in World Farming. Videoen viser praksis i slagtehuse i Egypten, Tyrkiet og Indonesien lige nu. Se den ikke medmindre du har stærke nerver og hold mindreårige væk fra skærmen, mens filmen vises. Den er ganske forfærdelig.  Klik Her for at se optagelserne. Filmen begynder ikke straks, for pga. de meget stærke billeder skal du bekræfte din alder (over 18), før filmen kan begynde.

Udover den grusomme mishandling af dyrene, må man spørge sig selv, om dette er kød, man har lyst til at spise. Mange danskere rejser som turister til Tyrkiet og Egypten og tænker sandsynligvis ikke over, hvor bøfferne kommer fra, om kødet kan være sundhedsskadeligt og hvor meget dyrene har lidt. Spis ikke kød, når du rejser i de pågældende lande, da slagte- og håndteringspraksis som vist i filmen desværre regnes for udbredt.

Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), FNs Levendesmiddel og Landbrugsorganisation (FAO), Verdensbanken og EU-kommissionen er kontaktet bl.a. med henblik på at få stoppet overtrædelserne af OIEs retningslinjer og få bedre uddannet arbejdskraft i fødevaresektor samt veterinær hjælp til de pågældende lande.