Tag godt imod ”Velfærdsgrisen”.

Dyreværnsforeninger, svineproducenter og slagteri går nu sammen om at lave en ny gris med øget dyrevelfærd, der prismæssigt ligger mellem konventionel og øko og friland. 

Halm ad-libitum, løse søer og krølle på halen. Dyrenes Venner, Danish Crown, Tican og Videncenter for Svineproduktion præsenterer på årets Svinekongres i Herning hermed Velfærdsgrisen, som efter planen snart skal være at finde i de danske supermarkeder og slagterbutikker.

Tanken bag Velfærdsgrisen er, at den skal være et dyrevelfærdsmæssigt og prismæssigt alternativ til den konventionelle gris, økogrisen og frilandsgrisen. Der er i dag underskrevet en hensigtserklæring om et fremtidigt samarbejde.

- Jeg er glad for, at vi i dag kan præsentere Velfærdsgrisen for de danske forbrugere. For alle dem, som gerne vil betale lidt mere for en højere dyrevelfærd, men som ikke er indstillet på at gå hele vejen og betale for den økologiske gris eller frilandsgrisen, er Velfærdsgrisen et værdigt alternativ, som jeg er stolt over sammen med Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion , Danish Crown og Tican at kunne være med til at præsentere, siger formanden for Dyrenes Venner, Peter Mollerup.

Ifølge Peter Mollerup tager de fire aktører med Velfærdsgrisen væsentlige skridt for dyrevelfærden for danske svin.

- Grisene får mere halm, ingen bliver fikserede og halerne kuperes ikke. Jeg tror, at rigtig mange forbrugere gerne vil betale lidt ekstra for at få så markante og konkrete velfærdsforbedringer. Jeg er overbevist om, at vi med denne aftale sørger for, at mange grise vil få det bedre, siger Peter Mollerup.

Hos Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion mener formanden Lindhart B. Nielsen også, at der med Velfærdsgrisen er tale om en større velfærdsforbedring, fordi den netop vil omfatte mange grise, samtidig understøtter den svineproduktionens strategiske målsætning at slippe søerne løse i farestalden.

- Jeg håber, at vi med hensigtserklæringen kan opnå en merpris til producenten på ca. 2 kr. pr. kg til at dække meromkostningerne ved at producere Velfærdsgrisen, siger Lindhart B. Nielsen.

Slagteriet Tican, som skal slagte og sælge Velfærdsgrisen, ser også store perspektiver i aftalen. Velfærdsgrisen lever i store træk op til de samme krav som britiske Freedom Food standarden, og derfor vurderer Ticans formand Jens Jørgen Henriksen, at der kan forventes synergieffekter med henblik på fremtidig eksport.

- Vi glæder os over opbakningen fra Dyrenes Venner. Med denne aftale er vejen banet for en produktionsform, som vi tror på har et stort potentiale, både på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne. Pris betyder meget for forbrugerne, ved vi, og med en merpris på kun 10-15 pct. i køledisken, er vi overbevist om, at mange danske forbrugere vil vælge Velfærdsgrisen, når de får muligheden, siger Jens Jørgen Henriksen.

  

    

Forlang_frie_søer
Frie Svin, frie søer

Forestil dig følgende...

En so er fikseret i 21 uger om året, hvilket svarer til 40 % af dens levetid. 

Mangel på halm og beskæftigelsesmuligheder giver stress og stereotyp adfærd. 

Skuldersår og andre sår opstår, fordi soen ligger direkte på et goldt cementgulv eller støder mod metalbøjlerne, som fikserer hende. 

132.000 søer destrueres årligt, fordi de er så elendige, at slagteriet ikke vil have dem. 

I Danmark har vi 1 million grisesøer, som lever et rædselsfuldt liv. Soen ligger som ”fødemaskine” under så elendige forhold, at det kan give hende alle mulige dårligdomme: brækkede ben, skader på fodled og knæled, store liggesår på skulderpartiet.

Det er resultatet af at opholde sig en stor del af livet i en lille boks, som kun tillader, at hun med besvær kan vende sig fra side til side samt rejse sig op og lægge sig ned. Og det er takken for at have givet landmanden ca. 30 pattegrise om året, som han har mulighed for at opfede og slagte senere med en god fortjeneste.

Hjælp søerne - Skriv under her...

Bestil materialer her!